BLM en Q Jobs laten verborgen talent tot bloei komen - Blended Business Models

Het project ‘inclusieve jobmakelaar‘ brengt het beste van 2 werelden samen: de expertise in het begeleiden van kwetsbare werkzoekenden van sociale-economiebedrijven en het jobnetwerk van de uitzendsector. BLM en 3 andere sociale organisaties bundelen de krachten om de talenten van kwetsbare werkzoekenden te ontdekken en hen toe te leiden naar een kwalitatieve en duurzame job. Daarvoor werken ze samen met enkele private uitzendbedrijven, waaronder Q Jobs. Zo willen ze een duurzaam samenwerkingsmodel creëren tussen de sociale en reguliere economie. 

Wie wil winnen moet delen

Bezieler van het project is Stijn Germeys, directeur van BLM, de Begeleidingsdienst Limburgs Mijnengebied.

BLM ontstond in de jaren 90 om ex-mijnwerkers naar een nieuwe baan te begeleiden. Vandaag leidt BLM mensen uit kansengroepen op om de stap naar de arbeidsmarkt te verkleinen.

Stijn nam het project in 2021 over van zijn voorgangster. Het sprak hem des te meer aan omdat hij zelf 10 jaar in de uitzendbranche actief is geweest, ook als ondernemer. Zo leerde hij Axel Vangilbergen, directeur van Q Job, kennen. Ze werkten doorheen de jaren samen aan een aantal klantprojecten. Stijn: “Samen met directeur van Q Jobs Axel Vangilbergen schreef ik een projectplan uit om sociale organisaties meer te laten samenwerken met private hr-bedrijven, vanuit de filosofie: ‘Wil je winnen, dan moet je delen’.”

Talent ontdekken

Om het project levensvatbaar te maken, ging Stijn de samenwerking aan met een 3-tal andere sociale organisaties: Arbeidskansen, Alternatief en LIV aan het werk. Stijn: “Gezamenlijk boden we onze doelgroepmedewerkers aan een 3-tal bevoorrechte uitzendpartners aan: Q Jobs, Itzu en Flexer. Alle drie bedrijven die werken vanuit de visie dat iedereen in onze maatschappij kansen moet krijgen. Zij bieden ook een degelijke omkadering, en dat is nodig. Niet iedereen staat zo sterk in zijn schoenen dat hij van de ene dag op andere bij een bedrijf kan starten.”

Talent ontdekken in mensen die dat bij zichzelf niet zien: dat is de kracht van de drie sociale organisaties waarmee Stijn de samenwerking aanging. “Het gaat om mensen die in een moeilijke situatie zitten en niet gemakkelijk zelf hun plaats in de maatschappij vinden”, licht hij toe. “We benaderen hen positief en met een open blik. We fungeren voor hen als een soort partner en route. Stapsgewijs gaan we met ze op zoek naar hun talenten: wat zijn hun sterktes, waar moeten ze nog aan werken? Zo versterken we hun zelfbeeld en krikken we hun zelfvertrouwen op.”

Beste van twee werelden

Vervolgens gaat BLM de kandidaten met hun talenten, sterktes en uitdagingen in beeld brengen bij de uitzendpartners, waaronder Q Jobs. Stijn: “Onze coach gaat met een uitzendconsulent in gesprek om te kijken welke jobs geschikt voor hen zouden kunnen zijn. Zo verenigen we het beste van twee werelden: wij ontdekken het talent en begeleiden de mensen in het voortraject, onze uitzendpartners hebben de expertise om jobs op maat van onze kandidaten te vinden.” 

Axel Vangilbergen: “Dit project is voor Q Jobs heel belangrijk. Er is zoveel onbenut talent op de arbeidsmarkt. Onze taak is, om dat talent naar boven te brengen. Daarbij maakt het voor ons als sociaal-economisch ondernemer niet uit of we werken met kandidaten die bepaalde technische kennis of soft skills missen, of met mensen die door omstandigheden een achterstand hebben op de arbeidsmarkt en een iets intensievere begeleiding nodig hebben. Onze job is om daarop in te spelen.”

Twee mannen die hand schudden bij het afhalen document.

Jobs in de buurt

Stijn Germeys: “Wij profiteren van de sterktes van de uitzendsector. Onze kracht is om met de mensen aan de slag gaan, ze te begeleiden en opnieuw klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Maar ons bedrijvennetwerk is eerder beperkt, wij hebben niet voldoende zicht op de concrete jobmogelijkheden. Daardoor vonden we dikwijls niet meteen een bedrijf dat matchte met de persoonlijkheid en talenten van de kandidaten.”

Een groot probleem voor de groep mensen waar BLM mee werkt, is mobiliteit. Stijn: “Veel kandidaten zitten in een situatie van kansarmoede. Ze kunnen zich vaak geen auto, brommer of scooter veroorloven. Daardoor kunnen ze zich niet ver verplaatsen voor een job. Q Jobs gaat daarom op basis van de postcode van de kandidaten in een vrij kleine straal rond hun woonplaats op zoek naar bedrijven in hun netwerk die open staan voor die specifieke kandidaat.”

Kleine kmo's

En dat zijn vooral de kleinere kmo’s, legt Stijn uit: “Kleine familiebedrijven met maar een paar mensen in dienst zijn dikwijls heel waardevolle werkgevers, die goed omgaan met hun personeel. Zij hebben vaak moeite om nieuwe werknemers te vinden. Dat kan gaan van retail- tot bouwbedrijven.“

“Onlangs plaatsten we iemand met een autismespectrumstoornis bij een IT-bedrijf in een functie waarin hij zijn talent voor rekenwerk volop kan benutten. Met de nodige trots kan ik melden dat we intussen al 140 kandidaten hebben voorgesteld.” 

Vooroordelen opzij zetten

“Er zit veel talent bij de kandidaten die wij hebben gesproken,” voegt Axel Vangilbergen daaraan toe. “Het zijn mensen die echt klaar zijn voor de arbeidsmarkt en die we met een gerust gemoed kunnen voorstellen aan bedrijven en organisaties.”

“Je moet echt voorbij de vooroordelen kijken,’ benadrukt Stijn. “Zo boeken we veel succes met mensen met een detentieverleden. Bedrijven moeten vaak echt over een drempel voor ze zo iemand een kans geven. Na een paar maanden horen we dan vaak: ‘Het viel geweldig goed mee’. Als we als maatschappij onze vooroordelen opzij zetten en met elkaar delen, dan gaan we er met z’n allen op vooruit.”