City Pirates: met Pirates’ Business laten we jongeren en werkgevers elkaars leefwereld ervaren

City Pirates is een Antwerpse voetbalclub die in de eerste plaats een warme thuis en een positieve identiteit wil bieden aan jongeren in een moeilijke situatie. Met 1300 voetballende leden, verdeeld over vijf wijken, heeft City Pirates een groot bereik. Met de vzw Pirates’ Business breiden ze die maatschappelijke impact nu uit naar de arbeidsmarkt.

Activiteiten Sport
Activiteiten Buurtwerking
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Kinderen die voetbal spelen op een betonnen voetbalveld.

Het verhaal van City Pirates begint zestien jaar geleden, wanneer Michel Pradolini voorzitter wordt van het noodlijdende Merksem SC. “Op dat moment zat de club in een negatieve spiraal”, vertelt Michiel De Visschere, algemeen directeur bij City Pirates. “Ouders engageerden zich minder, vrijwilligers haakten af en de club had slechts 169 leden.  … Maar Michel zag in de problematiek vooral opportuniteiten. Hij koppelde het voetbal aan het maatschappelijke. Want om maatschappelijk werk te doen, moet je vertrouwen hebben en warmte bieden en zo weer vertrouwen creëren. Welke betere manier om die connectie te maken, dan vanuit de liefde voor het voetbal? Tegen 2014 was de club al in drie wijken actief en veranderde de naam in City Pirates.”

Van voetbalclub naar stichting

Vanuit City Pirates groeide de City Pirates Foundation. Het doel van die stichting: een brede impact hebben bij stedelijke jongeren die opgroeien in een moeilijke situatie. “We werken samen met de jongeren, onder meer om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt”, legt Oscar Coppieters, maatschappelijk coördinator bij City Pirates, uit. “Tegelijk horen we vanuit de hoek van organisaties en bedrijven vaak dat ze moeilijk de connectie kunnen maken met jonge werkzoekenden. Met Pirates’ Business willen we werkgevers en jongeren samenbrengen en de drempels aan beide kanten wegwerken.”

Pirates’ businessworkshops

Pirates’ Business vzw zal in eerste instantie ervaringsgerichte workshops en teambuildings aanbieden voor bedrijven en organisaties. De jongeren spelen daarin zelf een actieve rol. “We willen beide partijen inzicht geven in het standpunt van de andere”, zegt Ashley Efonye, medebedenker van Pirates’ Business. “Vanuit het perspectief van het bedrijf lijkt het soms alsof jongeren niet geïnteresseerd zijn in een job. Omdat ze niet terugbellen of niet op tijd op een afspraak verschijnen bijvoorbeeld. Maar voor die jongeren is het niet evident om belwaarde en vervoer te hebben. Of misschien moeten ze op een jongere broer of zus passen.”

“Aan de andere kant kennen jongeren de bedrijfscultuur niet en krijgen ze snel het gevoel dat ze toch geen kansen zullen krijgen. Maar als ze betrokken worden in het proces en zich naar waarde geschat voelen, dan zullen ze alles geven. Met Pirates’ Business willen we niet met de vinger naar elkaar wijzen, maar juist beide partijen elkaars leefwereld laten ervaren.”

Deadlines en flexibiliteit

Pirates’ Business werd in het leven geroepen als een vzw; er is statutair bepaald dat de winst opnieuw geïnvesteerd wordt in maatschappelijke projecten. De oprichters kregen daarbij financiële ondersteuning van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) via de oproep ‘Sociaal ondernemen – oprichting’. “We broedden al lang op dit idee”, vertelt Coppieters. “Zonder die steun hadden we niet de tijd of het budget gehad om effectief tot handelen over te gaan. We hebben veel werk en maar beperkte middelen. Dankzij de oproep konden we mensen zoals Ashley betrekken en consultants inschakelen om onder andere een plan van aanpak en een organisatiestructuur uit te tekenen.”

“De oproep zit goed in elkaar”, zegt De Visschere. “Aan de ene kant werkte het project indienen alleen al motiverend, want plots is het tastbaar en staat er een deadline tegenover. Je hebt budget voor outsourcing, maar ook om voor jezelf ruimte te creëren, zoals wij gedaan hebben tijdens focusdagen. Aan de andere kant is WSE heel flexibel omgegaan met die deadline toen de coronacrisis toesloeg. Dat was voor ons heel belangrijk, want plots waren er zoveel gezinnen die dringende steun nodig hadden. Daar gingen ze heel menselijk mee om.”

Een warme thuis

Ondanks de coronaperikelen is de oprichting van Pirates’ Business ondertussen een feit en staan ze klaar om in 2021 een vliegende start te nemen. “Bij City Pirates werken we in een heel warme thuis waar diversiteit centraal staat”, aldus Coppieters. “Dat geeft ons veel vreugde en energie en dat willen we delen met de brede samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat die aanpak vruchten zal afwerpen, zowel economisch als menselijk.”

“Het lijkt soms alsof we met corona in een maatschappelijke burn-out zitten. Door in te zetten op een werkcultuur van betrokkenheid en verwelkoming creëer je als bedrijf een sterke identiteit waarin werknemers, niet enkel jongeren, motivatie vinden en zich thuis voelen. Daar willen wij aan werken.”

Kinderen in voetbal kleren.