Een bos als laatste rustplaats

Hoe ziet de begraafplaats in jouw buurt eruit? Vol met grijze stenen zoals op de meeste plekken? Maatwerkbedrijf Pro Natura laat met het project Levensbossen zien dat het ook anders kan. Ze planten in Erpe-Mere een bos aan met een begraaffunctie.

Ondernemingstype Lokale diensteneconomie
Ondernemingstype Maatwerkbedrijf; AMAWSE
Activiteiten Groenzorg en onderhoud openbare ruimte
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo

Opgelet !

ProNatura fuseerde geruime tijd na het verschijnen van dit interview tot KiemKracht.

Maatwerkbedrijf voor groenwerk

Pro Natura is een maatwerkbedrijf met de focus op natuur. Je schakelt hen in voor landschapsinrichting van parken, tuinen, natuurgebieden en bedrijfsomgevingen Denk aan ecospeelpleinen, groene bedrijventerreinen, therapeutische en belevingstuinen. En je rekent op hen voor alle groenbeheer. Rein Dessers, afdelingshoofd Innovatie en Communicatie bij Pro Natura: “Onze teams versterken ook de gemeentelijke groendiensten. Onder andere om onkruid te wieden op begraafplaatsen. Het valt onze mensen altijd op hoe grauw en grijs die plekken zijn. Zo groeide het idee voor groenere begraafplekken.”

Pioniersgemeente Erpe-Mere

Op 18 februari 2022 plantte Pro Natura de eerste struiken en bomen aan van het eerste levensbos in Vlaanderen: in pioniersgemeente Erpe-Mere, op een terrein achter de begraafplaats. Rein Dessers: “We kozen bewust voor de naam ‘levensbos’ omdat we het taboe rond de dood willen doorbreken. Het levensbos is voor mij een groene plek met heel wat functies: om te herdenken, ontmoeten, spelen en ontspannen. Je vindt er dus niet de klassieke zerken en columbaria terug.”

We willen het taboe rond de dood doorbreken.
Rein Dessers
Afdelingshoofd Innovatie en Communicatie bij Pro Natura

Innovatiecel: van groenafval naar grondstof

De levensbossen zijn maar een van de vele innovatieprojecten van Pro Natura. In de innovatiecel onderzoeken Rein Dessers en haar 2 collega's onder andere ook hoe ze hun groenafval kunnen inzetten voor de bio-industrie. Rein: “We willen de reststromen die normaal gezien naar het containerpark gaan, zoals takken, gras en riet, omzetten naar een nieuwe grondstof die als basis dient voor de biogebaseerde circulaire economie. Maar om die reststromen om te zetten, zijn er innoverende technieken nodig en dat is pionierswerk. Zo zou een bedrijf van onze vezels bijvoorbeeld biologisch afbreekbare urnen kunnen maken voor in de levensbossen.”

Tip: op www.levensbossen.be kan je via ‘publiekspeiling’ jouw gemeente nomineren voor een levensbos. De levensbossen zijn een initiatief van pronatura.be

Oproep voor meer levensbossen

“Vlaanderen heeft al een aantal urnenbossen, zoals in Drongen en Sint-Niklaas. Met de levensbossen kiezen we expliciet voor multifunctionele bossen. In de zoektocht naar een eerste locatie hebben al veel gemeenten hun interesse geuit, onder andere Gooik, intercommunale Havicrem, Machelen en Zwijndrecht. Da’s al veelbelovend. Want we zijn ons ervan bewust dat we best wat verbeelding vragen. Een nieuw bos heeft tijd nodig om te groeien. Juist daarom willen we lokale besturen oproepen om er zo snel mogelijk mee te beginnen.”