KiemKracht en intercommunale Aalst geven groenafval nieuw leven - Blended Business Model

Maatwerkbedrijf KiemKracht gaat een partnerschap aan met ILvA, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. Het doel: groenafval op een rendabele manier omzetten naar ecologische grondstoffen. En dat vraagt om een innovatieve aanpak, zowel wat het product als de samenwerking betreft.

Van groenafval naar ecologische grondstoffen

Maatwerkbedrijf KiemKracht doet aan groenonderhoud met aandacht voor biodiversiteit. Zij stellen mensen tewerk die om diverse redenen moeilijk aan de bak komen op de gewone arbeidsmarkt. Het groenafval verwerken ze nu al tot materiaalvezels, weliswaar in kleine volumes.

KiemKracht zocht naar een partner om de verwerking van groenafval naar biogebaseerde grondstoffen op veel grotere schaal te doen: een hub waarin groenafval op een rendabele manier kon worden gevaloriseerd, als aanvulling op compostering. In ILvA vonden zij die partner.

Werkingsmodel uittesten

Oorspronkelijk zou KiemKracht voor het Blended Business Models-project samenwerken met een bedrijf dat afvalstromen transformeert in grondstoffen. Rein Dessers: “We hadden wel van in het begin het voornemen om ook ILvA erbij te betrekken, omdat zij al een composteerinstallatie in eigen beheer hadden. Die is ook gelegen in Schendelbeke, ons werkingsgebied. Dat was de ideale locatie voor ons om ons werkingsmodel uit te testen.”

“Maar een samenwerking tussen een privaat bedrijf en een intercommunale is niet zo evident. Het lukte niet meer om daar een passende vorm voor uit te werken binnen de deadline van de projectoproep. Nu gaan we dat wel doen.”

Synergieën zoeken

“We zijn gestart vanuit ons gemeenschappelijke thema: groenafval of biomassa”, vult Bart Rooms van ILvA aan. “Wij hadden onze oude gft-composteerhal volledig omgebouwd tot een groencompostering. We wilden verder gaan dan enkel composteren, en onze groenafvalstroom valoriseren. Daarom zochten we een partner met kennis van groenafval en groenonderhoud, en die vonden we in KiemKracht.”

“We zijn gestart met op onze locatie in Schendelbeke een magazijn en kantoren met sanitair te verhuren aan KiemKracht om hun mobiele teams te huisvesten. Zij stellen daar een 30-tal mensen tewerk die het groenonderhoud doen voor steden en gemeenten in ons werkingsgebied. Die doen ook het groenonderhoud op onze 17 eigen sites. Zo trekken we de banden tussen ons en KiemKracht nauwer aan. Doel is om onze samenwerking verder uit te breiden rond groen(afval)stromen. Je moet het zien als een vorm van coworking. Als we de mogelijkheid zien voor synergieën, benutten we die.”

Bruikbare afvalstromen valoriseren

“Er zijn op dit moment ook nog geen inkomsten uit biogrondstoffen”, verduidelijkt Rein Dessers. “Maar de eerste stappen zijn gezet. Er loopt een aanbesteding voor de bouw van een pyrolyse-installatie. Daarmee kunnen we de houtige nevenstroom van de compostering ‘pyrolyseren’: door verhitting omzetten in biokool (biochar). Die biochar heeft zuiverende eigenschappen en kan worden gebruikt voor water- en luchtzuivering. We zouden ook graag de restwarmte van dat proces benutten om vezels en andere stoffen in te drogen.”

“Als er nu een vrachtwagen aankomt, is er maar 1 optie: compostering. In de toekomst willen we de bruikbare stromen uit de groenstroom halen en valoriseren. Pure vezels worden direct ingedroogd. Die kunnen dan worden verkocht, onder andere als bouwmateriaal. Houtig maar vervuild materiaal wordt meteen gepyrolyseerd. De rest wordt gecomposteerd.”

Grafiek die alle verschillende materialen weergeeft die kunnen gemaakt worden met groen afval.

Gezocht: model voor samenwerking

Zover is het nog niet. Op dit moment zijn ILvA en KiemKracht elkaar nog aan het leren kennen, door onder 1 dak te wonen. Bart: “ILvA is op verschillende andere domeinen dezelfde oefening aan het doen als met KiemKracht. Zo gaan we ‘samenhuizen’ met Stroom, de kringwinkel van regio Aalst, en samen met hen verschillende opportuniteiten onderzoeken, zoals een sociaal restaurant, een strijkdienst en een wasserij.”

“We engageren ons dus lokaal en sociaal, maar het is nog zoeken naar een passende contractuele formule voor de samenwerking”, legt hij uit. “Als intercommunale met een semi-openbare structuur een contractueel engagement aangaan met een sociale-economiebedrijf, zonder elkaar verplichtingen op te leggen, daar bestaat op dit moment in Vlaanderen gewoon nog geen model voor.”

Innovatief op alle fronten

Rein Dessers: “Het was net de opzet van Blended Business Models om verder te gaan dan een klant-leverancierrelatie tussen een regulier bedrijf en een ‘gewoon’ bedrijf. Op zich is dat iets wat wij als KiemKracht al jaren doen. De uitdaging voor ons is om een samenwerking op te zetten tussen een sociale-economiebedrijf – dat per definitie privé is – en een overheidsbedrijf.

“Blended Business Models is voor ons heel zinvol”, benadrukt Rein. “Alleen begeven we ons met dit project op een markt die nog in een embryonaal stadium verkeert. Er zijn nog geen inkomsten. Alles is innovatief: niet alleen de manier van samenwerking, ook het product en het proces. Uiteindelijk gaat het zich wel uitkristalliseren en zullen er inkomsten komen.”