Kwaliteitsaudit: bron van nieuwe ideeën voor Alternatief vzw

Alternatief vzw behaalde in 2021 het Qfor-WSE-certificaat. Coördinatrice Vero De Jonghe: “De Qfor-kwaliteitsaudit was voor ons een echte eyeopener. We hebben ons bedrijf nog beter leren kennen. Het traject deed ons stilstaan bij de dingen die voor ons te evident zijn.”

Ondernemingstype Lokale diensteneconomie
Activiteiten Dienstverlening aan personen, zoals thuiszorg, huishoudelijk werk, …
Activiteiten …; Fietspunt; Groenzorg en onderhoud openbare ruimte; Horeca en traiteurdiensten; Houtverwerking; Schoonmaak; Strijkdiensten; Textiel en kleding
Provincie Limburg

Goede cijfers voor communicatie en uitvoering

Vero De Jonghe: “We zijn heel dankbaar voor het kwaliteitstraject dat we hebben doorlopen. De audit gaf ons handvatten voor verbetering en bevestigde tegelijk de belangrijkste troeven van onze organisatie. Zo scoorde onze website hoog. We kregen ook goede cijfers voor de kwaliteit van onze aanbestedingsdossiers. We schatten realistisch in wat we wel of niet kunnen leveren, en omschrijven onze diensten en prijzen heel helder. En de uitvoering en opvolging van grote opdrachten zitten goed."

Samenwerking met privébedrijven

Jos Aerts, verantwoordelijke van de personeelsdienst: “Het Qfor-label is absoluut een opsteker voor het hele team. Het is een signaal dat we op de goede weg zitten. De laatste jaren kwamen er veel uitdagingen op ons af. We krijgen minder subsidies. VDAB schaalt doelgroepmedewerkers ook liever in een lagere begeleidingsgraad in – onze mensen krijgen minder tijd om de stap te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat betekent dat we ons dus meer en meer meten met het commerciële bedrijfscircuit. Om grotere opdrachten binnen te halen, werken we al regelmatig samen met privébedrijven, bijvoorbeeld voor aanbestedingen. Zo krijgen onze medewerkers sneller een realistisch idee van wat werken in het reguliere arbeidscircuit is. We sluiten ook vaker partnerschappen met andere maatwerkbedrijven.”

Maatschappelijke meerwaarde

Vero De Jonghe: “Samenwerken doen we ook met onze klanten en daar komen mooie projecten uit. Zoals met het woonzorgcentrum Toermalien in Genk. In plaats van de was en de strijk op te halen, gaan onze medewerkers naar het woonzorgcentrum. Ze betrekken de ouderen bij de huishoudelijke taken en doen babbeltjes. De bedoeling is om een vertrouwde, huiselijke sfeer te creëren. Het project oogstte al veel positieve reacties. Bovendien zet het de maatschappelijke betrokkenheid en meerwaarde van onze mensen in de kijker.”

Uitgebreide coaching voor externe bedrijven

Alternatief vzw begeleidt niet alleen doelgroepmedewerkers naar werk. Ze doen dat ook voor andere bedrijven. Je schakelt hen in voor bedrijfsexterne jobcoaching, taalcoaching en loopbaanbegeleiding. Ze helpen je met de ondersteuning van ontslagen werknemers bij een herstructurering. En hun Op Stap-coaches begeleiden jongeren zonder diploma en mensen met een detentie- of psychiatrisch verleden actief naar werk.”

Aan de slag met nieuwe ideeën

Vero De Jonghe: “Natuurlijk kwamen er ook een aantal werkpunten uit de audit, en vooral veel nieuwe ideeën. Zo organiseerden we al jaarlijks een tevredenheidsenquête bij onze klanten, maar iedere coördinator deed dat voor zich en nogal ad hoc. Nu sturen we die enquête centraal uit zodat ook de antwoorden bij 1 persoon binnenkomen.”

“De qfor-audit was een bron voor nieuwe ideeën”
Vero De Jonghe
Alternatief vzw

Jos Aerts: “Nog een belangrijke aanpassing in onze werking zijn de doorstroomkansen van onze doelgroepmedewerkers. Wie vroeger startte op de schoonmaakdienst, stopte daar meestal ook. Nu stappen ze makkelijk over naar een andere dienst. Ze spelen zo hun talenten meer uit en zitten beter in hun vel. We voerden intussen ook 4 dagen verplichte vorming in. En onze aanwervingsstrategie kreeg een update na de audit. We helpen mensen om hun plaats te vinden op de veeleisende arbeidsmarkt. Maar we merkten dat we in onze eigen vacatures vaak ook hoge eisen stelden, terwijl dat niet altijd nodig is. Daardoor missen we geschikte kandidaten. Niet iedereen heeft bij ons een rijbewijs of zo veel jaren ervaring nodig.”

Balans tussen economische en sociale opdracht

Vero De Jonghe: “De grootste uitdaging voor ons is om het evenwicht te bewaken tussen onze economische en onze sociale opdracht. Hoe garanderen we voldoende begeleiding voor onze doelgroepmedewerkers en blijven we toch financieel gezond? Het kwaliteitslabel stimuleert ons om ook op dat vlak te gaan voor hogere punten.”