Lokale regie regio Aalst verbindt sociale en circulaire economie

De sociale economie versterken doen ze in de regio Aalst via een interlokale vereniging van 8 steden en gemeenten: HANDEL Samen & Sociaal. Die organiseert speeddates tussen bedrijven, verspreidt bewustmakingscampagnes en wijst mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de weg naar passende jobs. De sterkte van HANDEL? Hun focus op circulariteit. Uitvalsbasis voor al die bedrijvigheid wordt De Gendarmerie in Aalst.

Sociale economie versterken en tewerkstelling stimuleren

Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Herzele, Lede, Ninove en Sint-Lievens-Houtem: die 8 lokale besturen vormen samen HANDEL Samen & Sociaal. De vereniging is actief op 2 fronten. Ze zorgt dat sociale-economiebedrijven meer bekendheid en extra ondernemerskansen krijgen. En samen met de VDAB werkt ze aan de toeleiding van werkzoekenden naar jobs. Johannes Rumbaut is coördinator Werk en Sociale Economie bij Stad Aalst en aanspreekpunt voor HANDEL Samen & Sociaal.

Verhalenmakers en matchmakers

Johannes: “Sociale economie is overal. Alleen beseffen veel mensen dat niet. Daarom lanceren we binnenkort de bewustmakingscampagne ‘Sociale economie werkt ook voor jou’ en zetten we de schijnwerpers op de mensen die fietsen en textiel een tweede leven geven, de hagen snoeien, vuil ruimen in de gemeente, enzovoort. Op onze website vertellen we verhalen rond sociaal ondernemerschap en laten we de mensen achter en in de bedrijven zien.”

“Daarnaast zijn we als lokale besturen matchmakers: we brengen sociale-economiebedrijven samen met reguliere bedrijven en met investeerders. We zoeken ook mee naar praktische ondersteuning en infrastructuur. En door projecten op te zetten rond sociaal ondernemerschap en daarvoor subsidiedossiers in te dienen, nemen we de bedrijven ook veel administratieve lasten uit handen.”

Hop ’n job

Johannes Rumbaut: “Een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket is de lokale arbeidsmarkt. Daarvoor hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB. Wij helpen de VDAB om werkzoekenden te matchen met de gepaste tewerkstellingsmaatregel en de juiste job. Een van onze initiatieven is Hop ’n Job!: een bedrijvenbezoek met de bus voor werkzoekenden. Ze krijgen er een rondleiding en doen er direct een jobinterview. Zo verlagen we de drempel voor wie solliciteren lastig vindt.”

Circulair én sociaal

Sinds 2020 zet HANDEL Samen & Sociaal sterk in op circulair sociaal ondernemerschap omdat daar nog veel ondernemerskansen zitten. Alles wat te maken heeft met hergebruiken, repareren en recycleren van materialen is behoorlijk arbeidsintensief, maar is niet zo complex als taak. En daar zitten jobkansen in voor wie laaggeschoold is. In plaats van materiaal weg te gooien, kunnen bedrijven het in eigen huis herwerken.

Johannes Rumbaut: “Project De Keet is een broedplaats voor sociaal-circulair ondernemerschap in onze regio. Bedrijven met een circulair idee kunnen er terecht voor advies en begeleiding om dat idee verder uit te rollen. En we organiseren evenementen waarop we maatwerk- en andere bedrijven laten vertellen hoe zij werken aan circulariteit. Een van de projecten die De Keet ondersteunt is herstelatelier ’t Uniek. Ze geven kledij en textiel van de Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen een nieuw leven.”

3 tips voor toekomstige lokale regisseurs

Johannes Rumbaut: “Voor startende lokale regisseurs heb ik 3 tips. Ten eerste: ga langs bij andere lokale regisseurs, zowel bij kleine gemeenten als bij grote steden. Iedereen pakt de promotie van sociale economie anders aan en je kunt van elke praktijk leren. VVSG heeft een lerend netwerk voor regisseurs. Die komen 3 à 4 keer per jaar samen. En in Oost-Vlaanderen organiseert de Provincie een overleg met alle Oost-Vlaamse regisseurs en gaan we jaarlijks op inspiratiebezoek. In 2021 bezochten we bijvoorbeeld sociale ondernemers in Amsterdam en Rotterdam, waaronder het fantastische Blue City.”

“Kijk bij andere regisseurs, ga langs in je eigen netwerk en verdiep je in de wetgeving."
Johannes Rumbaut
regisseur sociale economie en werk regio Aalst

“Mijn tweede tip is: leer snel je netwerk kennen. Ik ging op bezoek in de 6 sociale-economiebedrijven in onze regio en werkte overal een halve dag mee. Door dat eerste contact bouwde ik snel een vertrouwensband op. Dat maakt het vandaag makkelijker om contact op te nemen, nieuwe ideeën te toetsen en hen warm te maken voor nieuwe projecten.”

“En mijn laatste tip is dat je je beter goed kunt verdiepen in de wetgeving. Als regisseur sta je daar in je gemeente of stad alleen in. Het is aan jou om die kennis op te bouwen en te verspreiden.”

Aanbod van 8 gemeenten in kaart

Johannes: “In onze vereniging brachten we bij de start het aanbod rond sociale economie én de activeringsprojecten van onze 8 gemeenten en steden in kaart. Dat is heel interessant, want als je weet wat je buurgemeenten bieden, verwijs je makkelijker door. En zo’n overzicht maakt ook duidelijk wat er nog in je pakket mist. In onze regio ging dat bijvoorbeeld over taalcoaching. Dus hebben we een projectoproep afgewacht en ingediend. Nu krijgen onze artikel 60-medewerkers taalcoaching op de werkvloer. En we werken samen met DUO for a JOB die 50-plussers inzet als mentors voor werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond. Die coaching helpt de jongeren sneller aan het werk.”

Abonneer je op het e-zine van HANDEL Samen & Sociaal via www.handelsamensociaal.be.