Lokale regie in Rivierenland: "Alles draait om matchmaking"

“Mijn belangrijkste taken? Mensen met straffe ideeën samenbrengen, mee zoeken naar financiering en ondersteuning om het idee uit te voeren, en die projecten op de kaart zetten.” Aan het woord is Guido Vangoidsenhoven. Sinds 2020 is hij regisseur sociale economie Rivierenland, een samenwerkingsverband tussen Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne Waver, Putte, Puurs-Sint-Amands en Willebroek.

Focus op kennisopbouw, netwerking en matchmaking

Guido Vangoidsenhoven: “Alles draait rond netwerking en matchmaking. Als regisseur krijg je de opdracht van een lokaal bestuur – in mijn geval 10 lokale besturen – om sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Daarnaast is er het hele speelveld van partners die actief zijn in die sociale economie: de maatwerkbedrijven zelf, reguliere bedrijven, de VDAB, de provincie, vzw’s, … Het doel is om al die organisaties en initiatieven te verbinden.”

Vóór de interlokale samenwerking in Rivierenland bestond, was Kristin Scharpé regisseur sociale economie voor Stad Mechelen. Kristin Scharpé: “In die tijd zat ook de uitvoering van de projecten bij mij. Als het stadsbestuur graag een sociale ​​fietskoerierdienst en een fietsotheek wilde, dan zocht ik naar uitbaters en schreef ik de subsidiedossiers uit. Maar als je voor 10 lokale besturen werkt, is dat niet meer te doen. Dan moet je de uitvoering loslaten en je echt richten op kennisopbouw, netwerking en matchmaking.”

0% werkloosheid, hof van coolhem, sociale economie in de zorg

Guido Vangoidsenhoven: “Een van de eerste dingen die we deden, is een brochure maken met een overzicht van alle sociale-economiebedrijven. Een van de initiatieven die ik heb opgevolgd, is het Hof van Coolhem, een sociale horecazaak uitgebaat door Oevers. Die vzw is ontstaan uit 2 maatwerkbedrijven in de regio en Huize Eyckerheyde, een voorziening voor volwassenen met een motorische of mentale beperking. Een heel mooi voorbeeld van samenwerking in de sector. In Willebroek loopt het project De Werkplek ‘0% werkloosheid in Willebroek’. SAAMO gaat er volgens het Franse model van ‘Territoires zéro chômeur de longue durée’ op zoek naar een gepaste job voor iedereen die een job wil, in een regulier bedrijf of in de sociale economie. Nog een ander voorbeeld komt uit Lier. Het stadsbestuur kwam met de vraag of de sociale economie voor extra handen kan zorgen in de zorgsector, en specifiek in woonzorgcentrum Paradijs. Intussen waren er een aantal gesprekken tussen het woonzorgcentrum en sociale-economiebedrijf Mivas. Soms breng ik de partijen samen. Ik ondersteun vaak de gesprekken. En ik ga op zoek naar extra partners of passende subsidieoproepen om die projecten mogelijk te maken.”

Eerst de mensen, dan de maatregelen

Kristin Scharpé: “De toeleiding naar werk is een tweede grote luik aan de regieopdracht van sociale economie. Binnen de interlokale vereniging heeft elk lokaal bestuur zijn eigen manier van werken, maar we kunnen wel van elkaar leren. Zo kiezen we in Mechelen voor een minder klassieke begeleiding van kansengroepen naar werk. In plaats van de mensen te wringen in de hokjes van de tewerkstellingsmaatregelen, wringen we de maatregelen op maat van de mensen. Artikel 60-contracten zijn altijd de eerste keuze voor wie in aanmerking komt. We werken samen met JobRoadDUO for a JOB en Co-Searching om werkzoekenden sneller aan een gepaste job te helpen. En we experimenteren volop, bijvoorbeeld met 12work: een job zonder sollicitatie. Onze doel is om werkzoekenden op alle mogelijke manieren zo snel als kan aan het werk te krijgen. In september organiseerden we een bedankingsevenement voor bedrijven. Want tenslotte engageren zij zich om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder hun vleugels te nemen.”

Guido Vangoidsenhoven: “Een knap initiatief uit Lier is LierWerkt!, een initiatief van Stad en OCMW Lier, werkgevers, VDAB en de sociale partners. Zij organiseren bedrijfsbezoeken voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens die bezoeken leren de jobkandidaten het bedrijf beter kennen, en geven ze direct hun cv af. Het bedrijf nodigt hen dan uit voor een gesprek. De bezoeken gebeuren per fiets, en die fietsen komen dan weer van sociale onderneming Werkmmaat die ook de lokale fietspunten runt. Een hele mooie samenwerking! Ook andere lokale besturen uit de regio hebben interesse in het project. Het zou mooi zijn mochten we dat initiatief verder kunnen uitrollen.”

“Zorg ervoor dat mensen je kennen als dé matchmaker rond sociale economie."
Guido Vangoidsenhoven
regisseur sociale economie en werk Rivierenland

Tips voor toekomstige regisseurs

Guido Vangoidsenhoven: “Mijn eerste tip is: luister en leer iedereen kennen. Ik zit in honderden overlegmomenten, onderhoud contacten met de 10 lokale besturen, en ik ben de ogen en oren in de sociale economie. In het begin is dat chaotisch. Want sociale economie is juridisch complex en je komt terecht in een totaal nieuw netwerk. Vertrouw erop dat op een bepaald moment de puzzelstukken in elkaar zullen vallen.”

“Mijn tweede tip: zorg ervoor dat mensen je kennen als dé matchmaker rond sociale economie in je regio. Want dan komt veel informatie vanzelf naar jou. En dan is van bij de start duidelijk dat je niet werkt voor 1 stad, maar voor al die steden samen.”

Kristin Scharpé: “Ik voeg daar nog een derde tip aan toe: geef als lokaal bestuur het voorbeeld. Als je wilt dat reguliere bedrijven samenwerken met de sociale economie, doe dat dan zelf ook. Zo ontdek je ook wat de uitdagingen voor werkgevers zijn. Wij hadden ooit een sociaal project in de kinderopvang, maar moesten dat stopzetten omdat we geen geschikte mensen vonden om dat delicate werk te doen. Die ervaring was voor ons enorm waardevol om de werkgeverskant van het sociale-economieverhaal te kennen.”