sociale onderneming Coconuts

Magazinemakers met impact

Nieuw in Leuven: Coconuts, een creatieve sociale onderneming van initiatiefnemers Anna Kint en Niel Van Cleynenbreugel. Het bedrijf biedt een sprinkplank voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen die na hun psychiatrische behandeling opnieuw hun plek zoeken in de maatschappij.

Schakel tussen de psychiatrie en het gewone leven

Niel: “De psychiatrie doet fantastisch werk. Toch is het werk nooit af. Veel jongeren met psychoses hebben het moeilijk om na de behandelingen de draad opnieuw op te pikken.  Ze dragen een unieke ervaring met zich mee en voelen zich tussen andere mensen toch altijd wat anders, en niet altijd begrepen. Coconuts is de schakel tussen de psychiatrie en, zeg maar, het gewone leven. Hier creëren ze een meerwaarde in een beschermde omgeving, omringd door mensen die zoals zij een psychotische ervaring meemaakten.”

Van verbeelding naar verbinding

Anna: “De focus van Coconuts ligt op kunst, design en creatieve vaardigheden. En het tastbare eindproduct is een halfjaarlijks magazine waar al die creativiteit in samenvloeit – een kwaliteitsvol blad dat de concurrentie aangaat met andere magazines. Onze magazinemakers kiezen zelf het thema. In die 6 maanden brengen we hen in contact met relevante kunstenaars, academici, illustratoren, fotografen, enzovoort. Verbeelding en verbinding staan centraal: door het creatieve proces versterken ze hun zelfvertrouwen en maken ze zo opnieuw verbinding met de samenleving.”

Door het creatieve proces maken mensen opnieuw verbinding met de samenleving.
Anna Kint
Coconuts

Tussen creativiteit en psychische kwetsbaarheid

Niel: “Op ons lanceringsfeest legde psychiater Erik Thys heel mooi de verwevenheid uit tussen creativiteit en psychische kwetsbaarheid. Creatievelingen zien verbanden en combinaties die anderen niet zien. Als er evenwicht is, leidt dat tot fantastische dingen. Maar als de psychose de bovenhand krijgt, wordt het moeilijk. De uitdaging is om dat evenwicht te vinden, en net gek genoeg te zijn om creatieve dingen te maken.”

Traject met groeikansen

“Onze deelnemers krijgen na 6 maanden de keuze”, legt Niel uit. “Ofwel slaan ze hun vleugels uit, en zoeken ze werk, vrijwilligerswerk of een opleiding. Ofwel nemen ze een taak op met meer verantwoordelijkheid binnen Coconuts. De eerste jaren coördineren Anna en ik het bedrijf nog. Op termijn is het de bedoeling dat de medewerkers zelf ook die beheers- en administratieve taken op zich nemen.”

Projectoproep 'Sociaal ondernemen' als trigger

Niel werkt als psycholoog in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt en heeft een eigen praktijk. Daarvoor werkte hij als therapeut op de psychoseafdeling van het universitair psychiatrisch ziekenhuis KU Leuven. Anna zet zich als social designer in voor een inclusievere samenleving met haar sociale designbureau Freckle. Met design thinking en cocreatie helpt ze organisaties om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen. Anna Kint: “Het idee rond Coconuts zit al jaren in ons hoofd. Maar soms moet je een duwtje krijgen, een deadline om naartoe te werken. De projectoproep kwam voor ons op het juiste moment. Nu zit Coconuts in een stroomversnelling. Er lopen contacten met heel wat organisaties die actief zijn rond geestelijke gezondheid en iedereen is enorm enthousiast. Door er met zo veel experts over te praten, wordt het alsmaar concreter.”

Niel Van Cleynenbreugel: “De start in oktober is onze eerste bekommernis. Toch durven we ook al wat verder te dromen. Het zou mooi zijn mocht Coconuts leiden tot tentoonstellingen en samenwerkingen met bedrijven. En op termijn, wie weet, tot 1 grote creatieve en ondernemende ontmoetingsplek, geleid door mensen met een psychotische kwetsbaarheid, met een bed and breakfast die ook dienst kan doen als crisisopvang. Een gevestigde waarde in de creatieve sector en een pionier in de psychiatrische wereld, dat wil Coconuts op termijn zijn.”