MANUS WERKT MET VERNIEUWENDE APP OM DOORSTROOM TE BEVORDEREN

Bij Manus proberen ze elke dag de grenzen van de sociale economie te verleggen. De organisatie focust vooral op de doorstroom van haar medewerkers. Daarvoor maakt ze gebruik van een baanbrekende app, de Manus-ID.

Activiteiten Groenzorg en onderhoud openbare ruimte
Activiteiten Bouw en renovatie
Activiteiten Schoonmaak
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen, Gent
De doorstroom naar een concrete job is de kern van onze missie.

Manus, actief over heel Vlaanderen, richt zich op mensen met psychosociale problemen die moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden. “Hen laten doorstromen naar een reguliere organisatie vormt de kern van onze bedrijfsmissie”, vertelt directeur Katleen Vermeiren.

Een moeilijkheid is dat deze mensen zelf soms ‘blind’ zijn voor vacatures bij reguliere bedrijven. Manus wijst hen de weg naar beschikbare jobs en neemt het eventuele wantrouwen bij bedrijven weg. “Bedrijven weten dat Manus enkel werknemers voorstelt die kwaliteit leveren. Omgekeerd raken mensen met een psychosociale problematiek via ons vaak makkelijker aan een reguliere job dan wanneer ze persoonlijk zouden solliciteren.”

Twee mannen die werken in een afvalverwerkingsbedrijf.

Drie niveaus

De doorstroom verloopt bij Manus in drie fases.

1. Instapniveau

In een eerste fase raken nieuwe werknemers geleidelijk aan vertrouwd met de sfeer op een werkvloer. Daarnaast worden hun competenties in kaart gebracht en krijgen ze een individueel opleidingstraject voorgesteld. Daarvoor maakt Manus gebruik van een app (zie hieronder). In dit stadium is er ook oog voor het ‘leegmaken van de rugzak’: “We onderzoeken waarom iemand zijn weg niet vindt naar de arbeidsmarkt”, legt Katleen Vermeiren uit. “Het kan om persoonlijke redenen gaan, maar vaak spelen er ook externe factoren, zoals juridische, familiale of huisvestingsproblemen. Die moeilijkheden lossen we in deze fase op.”

2. Werkniveau

Wanneer werknemers hun competenties voldoende hebben aangescherpt, stromen ze door naar het werkniveau. “De meesten maken die overstap na een jaar”, vertelt Katleen Vermeiren. “In deze tweede fase verbeteren we hun technische competenties, zoals met machines werken of efficiënt schoonmaken. In dit stadium leren onze werknemers ook steeds autonomer te werken.”

3. Doorstroomniveau

In de derde en laatste fase starten de werknemers op de werkvloer van een regulier bedrijf. Manus gaat daarvoor een doorstroomengagement aan met het bedrijf. “Daarmee verbindt het zich ertoe dat onze werknemers aan het einde van de rit een contract aangeboden krijgen van onbepaalde duur.”

Twee mannen die vuilbakken ophalen.

De perfecte match

Om die doorstroom te vergemakkelijken, maakt Manus dus gebruik van een app: de Manus-ID. Die houdt de vooruitgang van de werknemers minutieus bij. “Voor de app hebben we vijftien basiscompetenties in kaart gebracht, zoals aanpassingsvermogen, kennis van het Nederlands, zelfstandigheid en omgaan met gezag. Tijdens het instapniveau observeren we onze werknemers en krijgen ze dagelijks een score voor elke competentie. Pas als ze op alle vijftien 80 procent behalen, kunnen ze doorstromen naar een regulier bedrijf.”

Ook voor die finale doorstroom trekt Manus de digitale kaart. De resultaten uit de Manus-ID komen dan terecht in een zogenaamde matchingsdatabank. “Die kan je een beetje vergelijken met een datingsite: onze databank berekent de ideale match tussen onze werknemers en reguliere bedrijven. De drie beste matches sturen we vervolgens door naar het bedrijf, want de finale aanwervingsbeslissing ligt nog altijd bij hen.”

Die vernieuwende aanpak levert tot nader order goede resultaten op, zegt Katleen Vermeiren: “We merken dat ons systeem aanslaat. In 2015 hadden we nog maar 7 doorstromers. In 2016 waren dat er al 26, en in 2017 22.”