Met een strategisch kompas koers naar een circulaire economie

Maatwerkbedrijf AMAB trekt voluit de kaart van duurzaamheid. Het strategische innovatiebureau Switchrs hielp hen om hun duurzaamheidsambities om te zetten in concrete acties en strategieën. De focus? Die ligt volledig op een circulaire economie.

Ondernemingstype Maatwerkbedrijf
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Asse

Focus op technologie en innovatie

AMAB werkt vanuit 3 vestigingen in Asse, Halle en Zaventem en stelt meer dan 800 mensen tewerk. Een team van 10 medewerkers hielp AMAB om 4 tastbare, innovatieve en circulaire projecten uit te werken. Business Line Manager New Business Bram Carrein: “Technologie en innovatieve technieken krijgen de komende jaren een centrale plaats bij AMAB. Dat is nodig om te kunnen antwoorden op de snelle evoluties in de markten van onze klanten en de groter wordende concurrentie.”

Strategie realiseren in 3 stappen

AMAB kiest er daarbij voor om de eigen werknemers in het verhaal te betrekken en zo de hele organisatie achter innovatie en de circulaire initiatieven te scharen. “We hebben vooral expertise in repetitieve taken, en innovatie is daar het tegenovergestelde van. Daarom moeten we innovatie echt in het DNA van ons bedrijf ingebakken krijgen. Om dat te bereiken, stelden we een team van 10 medewerkers samen. Ze werkten mee circulaire ideeën uit die bij AMAB passen. Switchrs begeleidde hen daarbij in 4 workshops rond circulariteit.”

4 innovatiethema’s

“Switchrs maakte onze medewerkers eerst gewend aan de concepten brainstormen, ideeën genereren en analoog denken. In de ideeën die naar boven kwamen, werd naar patronen gezocht.” Daaruit kwamen 4 duidelijke onderwerpen naar voren:

  • Valorisatie van afvalstromen: afvalstromen omzetten in nieuwe eindproducten of materialen
  • Herstel, upgrade en hergebruik: nieuwe lijnen om apparaten te herstellen, te updaten of uit elkaar te halen
  • Circulaire verpakkingen: nieuwe, circulaire verpakkingen zoeken, ontwikkelen en produceren
  • AMAB-lab: samen met klanten op zoek gaan naar nieuwe circulaire producten en diensten

4 projectvoorstellen

“De 4 innovatiethema’s werden verder uitgepuurd en gekristalliseerd tot projectvoorstellen met een pitch waarbij we ook nadachten over de strategische relevantie voor AMAB en onze klanten. Daarbij integreerden we circulaire trends zoals dematerialiseren en modulariteit in de projecten. Ondertussen zijn we bij Colruyt met een pilootproject gestart waarbij we de ecologische voetafdruk van onze verpakkingen willen verkleinen, zonder aan kwaliteit in te boeten of de prijs te verhogen. Dat traject hebben we co-creatief opgezet.”

Gouden combinatie: expertise van partners en werknemers

“Uit die workshops leerden we dat we onze werknemers het best nauw kunnen betrekken bij de  uitbouw van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Zo is er voor nieuwe concepten niet alleen bij alle werknemers een draagvlak, maar worden ook de haalbaarheid, kwaliteit en snelheid van nieuwe ontwikkelingen en implementaties verhoogd. Samengevat: dankzij Switchrs weten we nu waar we sterk in zijn en zullen we sterke samenwerkingsverbanden uitbouwen om onze circulaire strategie helemaal waar te maken”, besluit Bram Carrein.