Naar nieuwe groeimarkten, totaalpakketten en meer volwaardige jobs

Maatwerkbedrijf Kaliber uit Herentals breidt zijn diensten uit in samenwerking met partners, gaat op zoek naar nieuwe groeimarkten en investeert in state-of-the-arttechnologie die aansluit bij wat gangbaar is in reguliere bedrijven. Hun missie: hun mensen volwaardige jobs bieden met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde.

Ondernemingstype Maatwerkbedrijf; AMAWSE
Activiteiten Administratieve diensten
Activiteiten Montage
Activiteiten Verpakking
Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals

Groeiplan

Wim Dewindt, algemeen directeur: “Op 1 januari 2019 trad het nieuwe maatwerkdecreet in werking. Dat was voor Kaliber het signaal om ook na te denken over een nieuw elan voor onze werking en activiteiten. Het resultaat is een dynamisch groeiplan – een intense wisselwerking tussen onze raad van bestuur en het management. In het groeiplan staat bijvoorbeeld de ambitie om meer mensen aan te werven – de voorbije 5 jaar kwamen er 40 nieuwe doelgroepmedewerkers bij. We willen ook onze bedrijfssystemen professionaliseren. We zetten in op talentgroei, om het beste uit onze mensen te halen. En we richten ons op economische groei. Dat laatste betekent dat we op zoek gaan naar nieuwe groeimarkten en dat we onze dienstverlening uitbreiden om onze klanten volledig te ontzorgen.”

De overgang van een maatwerkbedrijf naar de reguliere markte moet, voor wie daarvoor in aanmerking komt, een logische ministap met sociale promotie zijn.
Wim Dewindt
algemeen directeur maatwerkbedrijf Kaliber

Jobs zoals op de reguliere arbeidsmarkt

“Een belangrijk aspect van dat groeiplan gaat over inclusie. Dat betekent voor ons: jobs aanbieden die zich heel dicht bij de reguliere arbeidsmarkt bevinden en een maatschappelijke meerwaarde hebben. We willen niet langer een aparte categorie in de bedrijfswereld zijn, maar volwaardig meedraaien. We willen meer werken met dezelfde hoogtechnologische machines en systemen, en ons werk organiseren met de nieuwste software. Alleen dan zal er geen kloof gapen tussen een maatwerkbedrijf en de reguliere markt, en wordt doorstromen een logische ministap met sociale promotie, voor wie daarvoor in aanmerking komt. Zo kunnen we de inclusie ook omkeren, en valide werkkrachten aantrekken met volwaardig werk, binnen Kaliber.”

Kaliberaspirines: een oplossing voor elke klantenpijn

“Het is voor die zoektocht naar nieuwe jobs en markten dat we een subsidie ontvingen van het Departement Werk en Sociale Economie. We gaan daarbij onder meer op zoek naar wat we Kaliberaspirines noemen. Klanten komen meestal bij ons voor een afgebakende opdracht, bijvoorbeeld producten verpakken. Maar ze blijven met nog heel wat zogezegde pijnen zitten: opslag van goederen, de hele goederenbehandeling, traceerbaarheid verzekeren, … Al die diensten willen we voortaan ook als pakket aanbieden.”

Logistiek van opslag tot levering

“Er lopen al 2 projecten. Het eerste project is in de logistiek. We hebben mensen die vrachtwagens lossen, magazijnen aanvullen, herverpakken en verpakken, en zendingen klaarmaken voor de levering. Maar tot voor kort schakelden klanten ons niet in voor dat totale logistieke proces. Nu werken we samen met een transporteur waardoor we het volledige pakket aan onze klanten kunnen bieden: van opslag over goederenbehandeling tot levering.”

Samenwerking met start-up Knoopwerk

“Voor het tweede project werken we samen met de start-up Knoopwerk. Ze ontwikkelden onder de naam GARDEOS een modulair houtbouwsysteem voor verschillende toepassingen zoals bijgebouwen. De onderdelen zijn zo gemaakt dat ze na demontage nog voor andere projecten kunnen worden ingezet. Terwijl Knoopwerk zich richt op de verkoop en de productontwikkeling, zorgen wij voor alles achter de schermen: aankoop van grondstoffen, productie, verpakking, documentatie en verzending naar de klanten.”

Inclusieve visie op maatschappelijk relevant werk

“Vroeger stond er in onze missie dat we zo veel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk willen zetten. Die missie schuift nu stilaan op naar: mensen begeleiden die het moeilijk hebben om stand te houden in de arbeidsmarkt, vanuit een inclusieve visie op maatschappelijk relevant werk. Met uiteraard een intensieve begeleiding voor wie dat nodig heeft.”