Onbeperkt Jobstudent matcht werkgevers en jongeren met een beperking of chronische ziekte

Met Onbeperkt Jobstudent bundelden Ann Keuleers en Veerle Van den Bosch hun krachten om studentenjobs toegankelijker te maken voor jongeren met een beperking of chronische ziekte. Hun project is een win-winsituatie voor beide partijen. De jongeren krijgen een kans om werkervaring op te doen. En bedrijven overwinnen hun drempelvrees om jonge mensen met een beperking in te zetten op de werkvloer. Zo worden barrières weggewerkt en ontstaan mooie samenwerkingen.

Provincie Antwerpen
Activiteiten
Matching jobstudenten met een beperking of chronische ziekte
logo Onbeperkt Jobtsudent

Ann Keuleers en Veerle Van den Bosch begonnen met Onbeperkt Jobstudent in 2021. Beiden hadden ze een achtergrond in de socialprofitsector, en deden ze ervaring op met werk op maat voor jongvolwassenen en volwassenen met een functiebeperking of een chronische ziekte.

Ze merkten dat die jongeren in het reguliere circuit nog onvoldoende kansen kregen om werkervaring op te doen. Ze wilden vooral pragmatisch en actiegericht aan de slag gaan: op de werkvloer de verbinding maken tussen bedrijven en jongeren tijdens hun studentenperiode.

Inclusie en diversiteit zijn hot topics binnen recruitment. Bedrijven willen daar graag in mee, maar weten niet altijd hoe ze het in de praktijk moeten aanpakken. Ann Keuleers: “Bedrijven hebben vaak geen idee wat het concreet inhoudt om een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt of een handicap in dienst te hebben. En daar wilden Veerle en ik iets aan doen. Onbekend maakt immers onbemind.”

Laagdrempelig

Om verschillende redenen is studentenarbeid ideaal om op een laagdrempelige manier de verbinding te maken tussen deze jongeren en bedrijven, legt Ann uit: “Tijdens hun studentenjobs kunnen jongeren dingen uitproberen. Ze zien waar hun talenten liggen, ontdekken wat ze graag doen en waar ze nog moeten bijleren. Het is belangrijk dat ze die verkenning kunnen doen vóór ze zich op de arbeidsmarkt begeven.”

Omdat studentenwerk zo laagdrempelig is voor bedrijven, is het ook een ideale manier voor werkgevers om met deze groep jongeren kennis te maken. Het is financieel iets voordeliger om een jobstudent tewerk te stellen en het is beperkt in tijd. Dat laatste geldt ook voor de jongeren. Ann: “Ze kunnen zelf kiezen hoe vaak ze willen werken: af en toe, 3 weken in de vakantie, elk weekend … Zo kunnen ze meerdere jobs uitproberen, en ook eens een uitdaging aangaan die ze anders niet zo snel zouden aandurven.”

Proefproject

Aanvankelijk zou Onbeperkt Jobstudent in 2020 starten, maar daar stak corona een stokje voor. “Uiteindelijk zijn we begin 2021 begonnen met een proefproject, waarbij een 13-tal bedrijven in totaal 17 studentenjobs aanboden voor jongeren met een beperking”, vertelt Ann. “Die bescheiden opzet had als voordeel dat we het traject van heel nabij konden monitoren en indien nodig bijsturen.”

Na afloop werd het proefproject met alle betrokken partijen grondig geëvalueerd. Daarna hebben Ann en Veerle een aantal maanden de tijd genomen om te kijken hoe ze het project verder zouden uitbouwen en in de markt zetten.

Na die zomers proefdraaien is Onbeperkt Jobstudent in het voorjaar van 2022 echt van start gegaan. Nu zijn ze niet alleen in de zomer actief, maar het hele schooljaar door.

Transparantie

Onbeperkt Jobstudent organiseert online infosessies voor zowel jongeren als bedrijven. Op basis van een gesprek en vragenlijst, wordt een profiel van de student en de job opgemaakt. Bij elke job die er binnenkomt, zoekt Onbeperkt Jobstudent de student die daar het beste bij past. Die wordt aan het bedrijf voorgesteld, en vice versa. Daarna volgt er een meet-and-greet om het bedrijf en de jongeren met elkaar te laten kennismaken. De beperking of ziekte wordt daarbij altijd in alle transparantie besproken. Hoe verloopt de job en welke aanpassingen moeten er gebeuren?

Kiezen beide partijen voor elkaar, dan gaat Onbeperkt Jobstudent nog op plaatsbezoek samen met de student om te zien hoe de job er in de praktijk uitziet, hoe praktische zaken geregeld zijn en om de collega’s te ontmoeten. Dat zorgt ervoor dat de jongere zich op zijn plek en op zijn gemak voelt, zodra hij aan de slag gaat. De jobstudent maakt ook kennis met zijn mentor – elk bedrijf stelt er 1 aan voor elke jobstudent. De mentor is meestal op de werkvloer aanwezig, en altijd bereikbaar bij vragen of problemen.

Zodra de student aan het werk is, blijft Onbeperkt Jobstudent achter de schermen beschikbaar voor de mentor en de jongeren, maar het is de bedoeling dat zij vanaf dan samen aan de slag kunnen.

Dubbele winst

Onbeperkt Jobstudent heeft een succesratio van 92 procent. Er vallen maar heel weinig jongeren uit. Ann: “Als het voortraject klopt, en vooral als de matching goed zit, vormt de tewerkstelling meestal geen probleem.”

“We streven naar een win-winsituatie: de jobstudent doet ervaring op en krijgt zelfvertrouwen. En de werkgever ontdekt dat jobstudenten met een beperking perfect op de werkvloer kunnen meedraaien, en dat de aanpassingen die daarvoor nodig zijn in de praktijk erg meevallen. 2 voorbeelden: een jobstudente met hersenletsel die snel vermoeid is en niet lang kan staan of zitten, mag in haar administratieve job regelmatig rondlopen om de spieren te ontspannen. En een jobstudent met autisme die bij een kledingwinkel werkt, krijgt extra duidelijke uitleg over hoe hij kleding moet beveiligen. Want wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat voor iemand met autisme vaak niet.”

“Bij sommige bedrijven die begonnen met 1 student, zijn er nu 6 jobstudenten aan het werk. Het helpt natuurlijk ook dat bedrijven de garantie hebben dat de jobstudenten die Onbeperkt Jobstudent voorstelt, de job aankunnen.”

Onbeperkt Jobstudent: Peres bij Zeb Boortmeerbeek

Uitbreiden naar heel Vlaanderen

Omdat het natuurlijke netwerk van Veerle, Ann en Luc Van Antwerpen – hun derde vennoot – in de Noorderkempen en in Antwerpen lag, zijn ze daar begonnen. In 2023 is Onbeperkt Jobstudent ook in Mechelen-Rivierenland van start gegaan. Vanaf volgend jaar hopen ze te kunnen uitbreiden naar de rest van Vlaanderen.

Ann: “We weten dat overal in Vlaanderen jongeren met een beperking en chronische ziekte drempels ervaren, en op zoek zijn naar bedrijven die ervoor openstaan die drempels weg te nemen en naar aanpassingen te zoeken. Hopelijk zal Onbeperkt Jobstudent ooit niet meer nodig zijn, omdat alle bedrijven inclusief en divers denken en handelen. Tot die tijd kan elk bedrijf in principe met ons in zee gaan. We weten er altijd wel voor te zorgen dat de jobstudenten ingepast kunnen worden. Waar een wil is, is een weg!”