“Onze maatwerkers inspireren leden van vlaams parlement tot betere samenwerking”

Post sorteren, koffie schenken, documenten scannen … In het Vlaams Parlement voeren vier maatwerkers van TWI vzw enthousiast hun dagelijkse taken uit. “Door het afwisselende karakter van de jobs kunnen onze mensen veel meer bijleren”, zegt Anita Savelkoul van TWI.

In september 2018 startte het Vlaams Parlement met een proefproject met het Brusselse maatwerkbedrijf TWI vzw. Het initiatief kwam van Sonja Claes, voormalig parlementslid voor CD&V  en lid van het Bureau van het Vlaams Parlement. Ze kreeg daarbij de steun van secretaris-generaal Martine Goossens. “Het proefproject liep tot eind maart 2019. Nadien schreef het Vlaams Parlement een overheidsopdracht uit voor de aanstelling van een maatwerkbedrijf. Deze opdracht werd gegund aan TWI, dat nu een contract voor vier jaar heeft met het Vlaams Parlement.”

Bij TWI werken in totaal 160 mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en 20 omkaderingsleden en medewerkers van de sociale dienst. “TWI heeft afdelingen groenonderhoud, scanning en verpakking, en daarnaast ondersteunen we bedrijven en organisaties in de vorm van enclavewerk.”

Post verdelen

De maatwerkers van TWI nemen in het Vlaams Parlement de verantwoordelijkheid op voor heel wat zaken. “Tijdens de commissie- en de plenaire vergaderingen verdelen ze documenten, schenken ze koffie, water en frisdrank en maken ze kopieën van documenten. Bij andere meetings maken ze de ruimtes klaar, legen de vuilnisbakken, wassen het gebruikte servies af en ruimen de vergaderlokalen weer op”, zegt Anita Savelkoul.

“Bovendien ondersteunen ze de vaste ploeg van logistieke medewerkers door documenten klaar te maken voor verzending, post te verdelen, kleine verhuizingen te doen, planten te verzorgen, bouwplannen en -dossiers van het Vlaams Parlement te scannen, en tijdschriften te ordenen, te registreren en te archiveren. Verder reinigen ze de audiogidsen die bezoekers hebben gebruikt.” En het takenpakket breidt nog uit.

Parlementaire vergadering.

Flexibele planning

De vaste ploeg in het Vlaams Parlement bestaat uit vier maatwerkers en een monitor van TWI. “Meestal sturen we dezelfde mensen, maar afhankelijk van de weekplanning die we krijgen van het Vlaams Parlement vullen we die werkplaatsen flexibel in. Zo kunnen we de ene week drie maatwerkers meenemen, terwijl we de week daarna vijf personeelsleden nodig hebben”, legt Anita Savelkoul uit.

Die flexibiliteit is niet voor alle mensen van TWI even vanzelfsprekend. Het maatwerkbedrijf ging daarom specifiek op zoek naar communicatievaardige en stressbestendige kandidaten. “We bekijken ook van week tot week wie het meest geschikt is voor de taken die van ons worden verwacht.”

Terechte trots

Door samen te werken met een maatwerkbedrijf vervult het Vlaams Parlement een voorbeeldfunctie voor de implementatie van het Maatwerkdecreet. Met dat decreet wil de overheid werk en ondersteuning garanderen op maat van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die vervolgens zo mogelijk doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit.