“SAMENWERKING MAAKT VAN ONZE REGIEROL EEN SUCCESVERHAAL”

In de Vlaamse Ardennen nemen Geraardsbergen, Ronse, Oudenaarde, Brakel, Zwalm en vanaf 2020 ook Zottegem, samen de regierol sociale economie op. Coördinator Annemieke Van Laethem: “Op die manier trekken we ook kleinere gemeenten mee in het verhaal.”

De zes gemeenten vullen hun regierol op het vlak van de sociale economie in binnen een stuurgroep. “Daarin zetelen niet alleen de lokale besturen, maar ook vertegenwoordigers van de VDAB en de sociaaleconomische bedrijven in de regio”, vertelt Annemieke Van Laethem. “Omdat Vlaanderen de invulling van de regierol heel open heeft gelaten, kunnen we gemakkelijk inspelen op lokale noden en knelpunten. De betrokkenheid van die spelers is dus enorm belangrijk. Dankzij hen kunnen we problemen gemakkelijk detecteren en er concrete oplossingen voor bedenken. De lokale besturen treden daarbij niet alleen op als facilitator, maar ook als actor.”

Rijbewijs b

De Vlaamse Ardennen kennen een groen, uitgestrekt en heuvelachtig landschap. “Als gevolg daarvan is de mobiliteit voor onze inwoners een knelpunt”, stelt Van Laethem. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak niet de mogelijkheid om zich gemakkelijk en efficiënt te verplaatsen, omdat ze niet over een rijbewijs beschikken.”

Daarom werken de lokale besturen samen met Grijkoort, een lokaal en sociaaleconomisch bedrijf dat zich tot doel stelt sociale integratie te bevorderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Wie in de laatste fase van zijn doorstroomtraject zit, krijgt bij Grijkoort de kans om een rijbewijs B te halen. Ze bieden hen een theoretische cursus en een praktische rijopleiding bij de rijschool aan. Grijkoort heeft zelfs een team van vrijwilligers die samen met de cursisten de baan opgaan om hun rijvaardigheden te oefenen. De regierol van de lokale besturen is in dit geval voornamelijk faciliterend.”

Een ander project in het kader van het mobiliteitsprobleem is de opleiding fietsen voor volwassenen. Daarvoor werken de lokale besturen samen met de sportdiensten en OCMW’s van de verschillende steden en gemeenten. Zij weten de juiste doelgroep te bereiken. “Heel wat nieuwkomers hebben in hun thuisland nooit leren fietsen, maar in onze steden kan het een handig vervoersmiddel zijn. Door hen te leren fietsen, maken we het mobiliteitsprobleem een stukje kleiner en geven we hen meer kansen op de arbeidsmarkt. Wie wil, kan ook een fiets kopen. Daarvoor werken we samen met de lokale kringwinkel.”

Multiculturele werkvloer

In de hele regio worstelt de sociale economie met multiculturaliteit. Van Laethem: “We weten al jaren dat taal in Geraardsbergen een probleem vormt. Heel wat mensen zijn de Nederlandse taal niet machtig genoeg om een job te vinden. Maar de problematiek is eigenlijk veel breder. Op een werkvloer waar plots verschillende culturen samenkomen, weten begeleiders niet altijd hoe ze dat moeten aanpakken.”

Geraardsbergen, Ronse, Oudenaarde, Brakel en Zwalm organiseren daarom opleidingen voor begeleiders die aan de slag zijn op multiculturele werkvloeren. Daarnaast organiseerde de stuurgroep een informatieavond rond de tewerkstelling van vluchtelingen.

Multiculturele groep mensen die een diploma heeft behaald.

Lokale betrokkenheid

In al die projecten is de betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen en andere spelers van belang. Daar zet de stuurgroep dan ook bewust op in. “We werken nauw samen met de zorg- en tewerkstellingssector en met de verschillende OCMW’s en sociale diensten. Zij kennen de markt als geen ander en zijn op het vlak van activering een enorme meerwaarde”, zegt Van Laethem. “Ook de lokale verankering van de sociaaleconomische bedrijven op ons grondgebied is een voorwaarde voor ons succesverhaal.”

Om zoveel mogelijk mensen en spelers te betrekken, organiseert de stuurgroep op regelmatige basis netwerkmomenten. “We richten ons op lokale kmo’s, die we stimuleren om aan de slag te gaan met duurzaam, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ook naar onze inwoners communiceren we over de sociale economie, bijvoorbeeld in lokale magazines.”