Taalboost: anderstalige werknemers beter begrijpen met oortjes die in real time vertalen

Een van de grote uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd, is de communicatie met anderstalige werknemers. Het effect van traditionele taalcoaching is vaak te beperkt of ontoereikend. Daarom ontwikkelde emino Taalboost. Werknemers communiceren in hun eigen taal met elkaar en krijgen via oortjes simultaan in real time te horen wat hun gesprekspartner zegt.

Kwetsbare werknemers coachen

Emino begeleidt mensen op de arbeidsmarkt die drempels ervaren door gezondheidsredenen en/of een arbeidsbeperking. De organisatie biedt die ondersteuning tijdens hun hele loopbaan. Daarnaast wil emino hun belangen behartigen en ervoor zorgen dat drempels worden weggehaald of uitdagingen eenvoudiger worden. Meer dan 250 jobcoaches streven elke dag die positieve verandering na. “Voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zoeken we hoe we die kunnen verkleinen. We houden rekening met hun noden, achtergrond, talenten en mogelijkheden. Een duurzame tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt is het doel”, zegt Joke Vanhove van emino. “En om werknemers te ondersteunen via bemiddeling, werken we heel intensief met bedrijven samen.”

Taal nog altijd grote barrière op de werkvloer

Emino zet hard in op innovatie. Via verschillende projecten gaat emino op zoek naar nieuwe methodieken die bij de noden van de doelgroep aansluiten. Taalboost, het project dat emino mee financierde via de oproep ‘Sociale Economie - Innovatie’, is een van die projecten. Coördinator Lieven Bossuyt van Lichtwerk, het bedrijf dat emino hielp om Taalboost technologisch te ontwikkelen: “De meer dan 200 jobcoaches van emino zien elke dag dat taal een van de belangrijkste barrières is om anderstalige en geïmmigreerde werknemers vlot in te schakelen.”

“Veel bedrijven worstelen met de traditionele taalcoaching omdat die niet leidt tot de resultaten die ze verwachten. Zeker niet bij mensen die als ‘uitgeleerd’ worden beschouwd omdat ze om een of andere reden niet meer in staat zijn om een andere taal te leren. We zijn op zoek gegaan naar een manier om die barrière weg te werken en kozen bewust om een innovatief project te ontwikkelen voor de kwetsbaarste mensen op de werkvloer.”

Technologie in combinatie met coaching

“Al van bij de start van het project beslisten we om technologie te combineren met begeleiding op de werkvloer. Want coaching van de werknemers en leidinggevenden is heel belangrijk om met een technologie te leren werken. En we mogen niet aan 1 technologie gebonden zijn: als er een andere, betere technologie komt, moeten we die kunnen inschakelen zonder de hele dienstverlening in het gedrang te brengen”, gaat Lieven verder. “De realtime-vertaaltechnologie met oortjes die we nu gebruiken, was maar een van de technologieën die we hebben getest.”

Uitgetest bij 5 sociale-economiebedrijven

“We konden de technologieën op 5 totaal verschillende werkvloeren uittesten waar ze taalbarrières ondervinden: in woonzorgcentrum Sint-Augustinus, maatwerkbedrijf MariasteenTimmerwerktTroev en DoucheFLUX. Zo merkten we al snel welke technologieën in welke situaties goed en minder goed werken. Wat we eruit leerden, is waardevol om van Taalboost een echte service te maken die emino ook in zijn reguliere werking kan inzetten om alle bedrijven te ondersteunen.”

Op maat van elk bedrijf

“We lieten de bedrijven met alle technologieën experimenteren en de oortjes uittesten”, pikt projectmedewerkster Veerle Renier van emino daarop in. “Dat hele traject werkten we op maat van de bedrijven uit. Bij het ene was tijdens de experimenteerfase elke verbetering winst en moesten de werknemers vertrouwen krijgen om Nederlands te durven praten. Een ander bedrijf wilde zijn werknemers gerichter kunnen screenen en inzetten. In de testfase met de oortjes wilde een bedrijf ze voor 1-op-1-coaching gebruiken, een ander had een duwtje in de rug nodig om ze systematisch in te zetten. Zo werkten we ons uiteindelijke dienstverleningsmodel uit.”

Strikte criteria

Emino legde ook criteria vast waaraan de technologie moest voldoen. Joke Vanhove: “Mensen moeten met elkaar kunnen praten zonder de mimiek, lichaamstaal en intonatie van hun gesprekspartner uit het oog te verliezen. Ook handenvrij communiceren was een voorwaarde. Werknemers moeten hun handen altijd vrij hebben om ondertussen veilig te kunnen verderwerken. En de technologie moet verbonden kunnen worden via wifi of bluetooth. Van de geteste technologieën sluiten de oortjes het beste bij die criteria aan.”

Beste resultaat in 1-op-1-gesprekken

De oortjes kregen ook de voorkeur van de 5 bedrijven. De vertrouwelijkheid van het gesprek gaf mee de doorslag. Veerle Renier: “Niemand kan met je meeluisteren, je gesprek blijft vertrouwelijk. Dat is een enorme meerwaarde. De oortjes werken heel goed bij 1-op-1-gesprekken zoals evaluatie-, sollicitatie- en informatiegesprekken. Ze laten toe om de 2 gesprekspartners ieder in hun eigen taal te laten praten. Ook met verschillende mensen kun je een gesprek aangaan, maar dan moet je 2 voertalen kiezen. In dat geval kun je die mensen ook toespreken om bijvoorbeeld instructies te geven door de tool op luidsprekers aan te sluiten.”

Diepere, genuanceerde communicatie

Joke Vanhove: “Dankzij de oortjes kunnen bedrijven diepere gesprekken aangaan. Door de taalbarrière kunnen werknemers vaak niet duidelijk maken welke ervaringen en sterktes ze hebben. Nu kunnen ze dat wel, in hun eigen taal. Zo kunnen ze hun loopbaan zelf vorm en richting geven. De oortjes kunnen ook helpen bij conflicten. Daarbij komen emoties kijken, en dan is het belangrijk dat je nuances kunt leggen. Dat lukt het beste in je eigen taal. Met de oortjes zie je de nuances in de lichaamstaal en hoor je de nuances in de stemtoon van je gesprekspartner.“

Betere gesprekskwaliteit

“Op de vertaling zit een klein beetje vertraging. We zien dat mensen daardoor meer tijd nemen, elkaar laten uitspreken en beter naar elkaar luisteren. De kwaliteit van het gesprek wordt zo veel beter. Je hoort de vertaling trouwens niet alleen, je ziet de originele en de vertaalde teksten ook naast elkaar in de app op je smartphone. Zo kunnen de gesprekspartners nieuwe woorden leren. Door deze bevindingen zijn we ervan overtuigd dat de technologie ook het potentieel heeft om werknemers te helpen Nederlands aan te leren.”

Nu al concrete resultaten

Emino ziet dat Taalboost nu al concrete resultaten oplevert. Veerle Renier: “Een van de bedrijven twijfelde om een medewerker na een stage en een uitzendperiode een vast contract te geven. Dankzij de oortjes begreep de personeelsverantwoordelijke hem beter. Met een vast contract als resultaat. En in woonzorgcentrum Sint-Augustinus zien ze dat de kwaliteit van het werk is verbeterd. De zorgkundigen begrijpen elkaar veel beter. Dat leidt tot minder frustratie. De anderstalige verzorgenden voelen zich nu veel beter in hun job.”

Snel instructies in alle talen

Naast de oortjes testte emino ook Manual.to uit. Een technologie waarmee je snel en eenvoudig digitale handleidingen en werkinstructies kan maken die je op elk toestel in verschillende talen en in elk formaat kan lezen. Joke Vanhove: “Dankzij die tool kunnen we bedrijven een totaalservice aanbieden om met anderstalige werknemers te communiceren. Ook daarop reageerden de bedrijven positief. Daarmee kunnen ze snel en makkelijk bijvoorbeeld veiligheidsinstructies in alle talen maken. We merken dat die tool enorm veel potentieel heeft. Daarom gaan we die verder uittesten en uitzoeken welke mogelijkheden hij nog heeft.”