“We werken zoveel mogelijk samen met partners uit de sociale economie”

Centrumstad Leuven vat haar regierol sociale economie niet licht op. Sylvia Mazzarese, beleidsadviseur Sociale Economie en Werk: “We proberen iedereen te inspireren en indien nodig te overtuigen van de meerwaarde om samen met de sociale economie aan de slag te gaan.”

Stad Leuven vertaalt het Vlaamse beleid rond sociale economie naar lokale projecten en subsidiedossiers. Sylvia Mazzarese: “Al die acties krijgen een plaats in ons strategisch meerjarenplan. Met een subsidiereglement van ruim 340.000 euro zorgen we bijvoorbeeld voor de financiële ondersteuning van de sociale economie en de lokale diensteneconomie.”

Zo zorgt de stad jaarlijks voor een cofinanciering van projecten die doelgroepmedewerkers aan het werk zetten bij het Fietspunt, een sociaal restaurant, een eco-ploeg en een initiatief voor buurtgerichte kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Ook klusprojecten in de lokale GOK-scholen (scholen voor gelijke onderwijskansen) en bij minvermogende eigenaars krijgen een financieel duwtje in de rug.

Maar het engagement gaat verder dan dat. In totaal legt stad Leuven jaarlijks zo’n miljoen euro op tafel om de sociale economie en tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen. “Daartegenover staat dat we jaarlijks een Vlaamse subsidie krijgen van 50.000 euro om onze regierol als centrumstad uit te voeren”, aldus Mazzarese.

Faciliteren en stimuleren

De regierol van stad Leuven is vooral faciliterend. Een concreet project waaronder de stad al sinds 2009 haar schouders zet, is de Veilingsite in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. “Vandaag werken op het bedrijventerrein meer dan vijfhonderd mensen in de sociale economie. Daarvoor hebben we destijds de oude terreinen van de vroegere BRAVA-fruitveiling ter beschikking gesteld en de bouw van de site fors gefinancierd.”

Daarnaast wil de stad de klemtoon leggen op het stimuleren van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Concreet contacteer ik daarvoor andere diensten om te bekijken hoe we onze overheidsopdrachten socialer kunnen maken. We nemen geen actorrol op, maar zetten in op sociaal duurzame projecten door als klant op te treden.”

“Om die boodschap en concrete voorbeelden over te brengen naar andere lokale besturen en bedrijven, werken we samen met de provincie Vlaams-Brabant, het regioteam binnen het Versterkt Streekbeleid en de andere regisseurs sociale economie. We leggen niet alleen onze middelen, maar ook onze mankracht samen.”

Bord voor een markt kraampje die zegt welkome bij people made.

Onderbenut talent

Doorstroom en werk blijven een kernactiviteit van de sociale economie. Daarom volgt Mazzarese een aantal beleids- en werkgroepen bij de VVSG en VDAB op om op die manier de link naar de reguliere economie te behouden. Maar ook andere beleidsdomeinen, zoals welzijn, zorg, klimaat en onderwijs, kunnen de sociale economie in de stad stimuleren.

De regisseurs van stad Leuven stellen vast dat er vandaag heel wat talent onderbenut blijft, zoals de nieuwkomers die in de stad arriveren. En dat terwijl er in sectoren als de zorg net een tekort is aan medewerkers. Mazzarese: “Door hen op een snel tempo taal en andere basisvaardigheden zoals ICT en rekenen aan te leren, kunnen we hen sneller naar de reguliere arbeidsmarkt leiden. Zo zorgen we niet alleen voor meer tewerkstelling, maar ook voor een bredere maatschappelijke integratie.”

“Een voorbeeld van een geslaagde samenwerking over beleidsdomeinen en organisaties heen, is People Made. Dat is een sociaal netwerkplatform dat 41 Vlaams-Brabantse sociale-economie- en (arbeids)zorginstellingen verbindt. People Made wil het grote publiek bewustmaken van de kwalitatieve producten en diensten die mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt leveren."

Het project wordt getrokken door het regioteam Versterkt Streekbeleid en ondersteund door de stad. “We maken middelen vrij, richten met onze sociale-economie-partners een leegstaand winkelpand in, betrekken zoveel mogelijk andere diensten en partners en zorgen mee voor de communicatie en promotie.”

Magazijn met een lopende band waar kleren op rond gaan.

Open dialoog

Als beleidsadviseur heeft Mazzarese duidelijk een breed takenpakket: de actualiteit en het nieuwe beleid opvolgen, nieuwe opportuniteiten spotten en projecten uitdenken, samenwerkingsverbanden uitwerken, subsidiedossiers uitschrijven, de nodige financiële en administratieve afhandelingen verzorgen …

Daarvoor kan ze op de steun van het Departement Werk en Sociale Economie rekenen. “Met een nieuwe beleidsploeg is het altijd afwachten waar de klemtonen, de mogelijkheden en de knelpunten zullen liggen. Gelukkig zorgt het departement altijd voor de nodige stabiliteit. De collega’s daar zijn heel toegankelijk en bereid tot een open dialoog.”

Vrouw die een zeemvel aan het naaien / stikken is.