Inzetten op loopbaan en doorstroom

Sociale-economieondernemingen voorzien in een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij hebben de ondernemingen oog voor het versterken en prikkelen van de competenties van de werknemers via een doorgedreven begeleiding. Voor wie kan, stimuleert de overheid een doorstroom naar een job binnen het reguliere arbeidscircuit. Zulke evaluatie gebeurt op basis van persoonlijke ontwikkelingsplannen die de competentie-ontwikkeling ondersteunen.

Door in te zetten op een ontwikkelingsgericht competentiebeleid, kan op termijn zowel interne als externe doorstroom worden gerealiseerd. De stimulatie van individuele groei past niet alleen binnen het kader van ‘levenslang leren’, maar zorgt er ook voor dat net die personen met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt versterkt worden in hun competenties en bijgevolg op lange termijn ook in hun positie op de arbeidsmarkt. Dit versterkt hun weerbaarheid op de arbeidsmarkt en kan op individueel niveau eveneens leiden tot een hogere motivatie. Doorstroom zorgt er tevens voor dat er opnieuw plaatsen vrij komen om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of nieuwe kansen te geven.

Wil je graag aan de slag rond dit thema, maar vind je hier niet meteen de info of de gids die jij echt nodig hebt, laat het ons weten.

Tools

Toolbox Talentontwikkelaar

De toolbox Talentontwikkelaar geeft je handvaten om talentvolle...

doorstroomgids

Met deze gids kan je concreet aan de slag als je je werknemers...