Je organisatie verstevigen

Sociale ondernemers creëren innovatieve oplossingen met een sociale waarde die plaatsvinden in verschillende omgevingen, zowel in niet-winstgedreven (non-profit) als winstgedreven (profit) omgevingen. Deze ondernemers richten zich op een maatschappelijke uitdaging op een marktgerichte wijze. Ondernemingen in de sociale economie bijvoorbeeld stellen de duurzame tewerkstelling van personen met een beperking voorop.

Vandaag werken zo'n organisaties binnen een snel veranderende omgeving. Maatschappelijke, technologische en economische evoluties dwingen hen om blijvend na te denken over hun organisatiestructuur en businessmodel. Participatieve ondernemingsmodellen focussen op een sterke inspraak en betrokkenheid van werknemers in het beheer van de onderneming, bijvoorbeeld door het meebepalen van de beleidsstrategie, de invulling van de eigen rollen of de deelname in de winsten. Coöperaties richten zich op het vervullen van de gemeenschappelijke behoeften van de leden via een sterk eigenaarschap en democratische controle.

Sociale ondernemingen kunnen hun werknemers ook heel doelgericht een plaats geven in de organisatiestructuur. Modellen en technieken zoals lean management, job carving en innovatieve arbeidsorganisatie kunnen mooi inspelen op de talenten en zelfontplooiing van de werknemers.

Wil je graag aan de slag rond dit thema, maar vind je hier niet meteen de info of de gids die jij echt nodig hebt, laat het ons weten.