Werk bieden op maat

Het succes van een onderneming staat of valt met het succes van de medewerkers. Zij vormen het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Bijgevolg is het niet enkel voldoende voor een onderneming om de juiste mensen te vinden. Een geïntegreerd medewerkersbeleid tracht ook de talenten en competenties van alle medewerkers te stimuleren en te versterken.

Een sterk HR-beleid heeft oog voor diverse uitdagingen, zoals de werving en selectie, de diversiteit binnen de onderneming, de interne HR-expertise, de loopbaanplanning en welzijn van medewerkers, en de kansen tot levenslang leren en ontwikkelen.

Ondernemingen zoals in de sociale economie bieden tewerkstellingskansen aan personen die (tijdelijk) niet in het reguliere arbeidscircuit aan de slag kunnen. Zij hebben een gespecialiseerde expertise in de toeleiding en de begeleiding van medewerkers met een arbeidsbeperking om hen blijvend beter te laten functioneren in de onderneming. Zij zetten deze ervaring in binnen hun dagdagelijkse werking, maar zijn ook een inspirator en kennispartner voor ondernemingen die met zulk HR-beleid aan de slag willen.

Wil je graag aan de slag rond dit thema, maar vind je hier niet meteen de info of de gids die jij echt nodig hebt, laat het ons weten.

Tools

Toolbox Talentontwikkelaar

De toolbox Talentontwikkelaar geeft je handvaten om talentvolle...

Premies

Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP)

De Vlaamse Ondersteuningspremie -afgekort VOP- is een ...