Platos-applicatie: gebruikersbeheer

Heb je meer info nodig over je lokale beheerder of over gebruikersbeheer?

Alle nodige informatie vind je hieronder.

Heb je nog geen lokale beheerder ?

Heeft je organisatie nog geen lokale beheerder aangesteld? Dan moet je organisatie eerst een hoofd lokale beheerder aanstellen. Deze persoon krijgt van je organisatie de verantwoordelijkheid vanuit de bestuurders (RvB, directie, …) om de gebruikersrechten van alle medewerkers in je organisatie toe te kennen. De hoofd lokale beheerder kan dan op zijn/haar beurt lokale beheerders aanstellen. De lokale beheerders en hoofdtoegangbeheerders kunnen steeds gewijzigd worden.

Je vindt de nodige info via https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/informatie-en-dienstverlening/aanmelden-in-het-wse-loket/hoe-krijgen-entiteiten-toegang-tot-het-wse-loket

Weet je niet wie je lokale beheerder is?

Vraag dan via het gratis telefoonnummer 1700 op wie voor je organisatie geregistreerd is als hoofdtoegangsbeheerder en co-hoofdtoegangsbeheerder voor het domein werkgelegenheid of voor alle domeinen.

Werk je met onderaannemers en/of partnerorganisaties voor je project?

Dan moet de lokale beheerder van je organisatie eerst een werkrelatie aanleggen met je organisatie. Ook daarvoor zijn rijksregisternummer, naam en emailadres noodzakelijk.

Komen er tijdens de uitvoering van je project nieuwe projectverantwoordelijken bij of wijzigen de projectverantwoordelijken?

Vraag dan telkens je lokale beheerder om de toegangsrechten voor deze personen te voorzien!

TIP !

Verzamel eerst zoveel mogelijk volgende gegevens: naam, emailadres en rijksregisternummer van je organisatieverantwoordelijke en/of projectverantwoordelijken.
Geef de verzamelde informatie door aan je lokale beheerder.

OPGELET !

De rechten die je gekregen hebt in andere applicaties van WSE (organisatie- of projectverantwoordelijke), staan los van deze aparte nieuwe rechten die je voor Platos moet krijgen.

Meer info over gebruikersbeheer?

Neem zeker een kijkje op Overheid.vlaanderen.be/praktische-info-voor-lokale-beheerders en gebruikersbeheer VO

Of bekijk volgende instructiefilmpjes op YouTube :
‘Gebruikersbeheer VO – Een gebruiker toevoegen’: https://www.youtube.com/watch?v=IWRDy9xGa7I&feature=youtu.be

‘Gebruikersbeheer VO – Een recht toekennen aan een gebruiker’: https://www.youtube.com/watch?v=r0WxZCEwIIw&feature=youtu.be