Platos: meteen naar de zesde versnelling

29 oktober 2020 - Het Departement Werk en Sociale Economie bouwt aan een applicatie Platos voor de behandeling van subsidie-oproepen ter ondersteuning van sociale economie. Denk hierbij aan de subsidies binnen de oproep ‘Innovatie’ en ‘Oprichting van een sociale onderneming’, of aan maatregelen als managementadvies. Het nieuwe platform moet jou als onderneming of burger een vlotte behandeling van je subsidiedossiers garanderen, met minder administratieve lasten en een persoonlijke opvolging van de status van het project.

Wat is PLATOS?

Platos staat voor “Platform voor opdrachten en subsidies” en is de nieuwe manier van werken ondersteund door een laagdrempelige applicatie. Hiermee herpositioneren we ons als administratie, en gaan we voluit voor de digitale weg. Maar Platos is meer dan een nieuwe IT-toepassing tussen jou als aanvrager en de administratie. De echte doelstelling is het stroomlijnen en automatiseren van de processen.

Wat verandert er in de nieuwe manier van werken?

Platos laat ons toe op een andere manier te gaan werken. Anders dan de gebruikelijke aanvragen per e-mail, zal de hele procedure van aanvraag tot saldering via een gecentraliseerd digitaal platform verlopen.

Er zal meer gebruik worden gemaakt van data en monitoring. Deze data zullen ook op een eenvoudige manier via persoonlijke dashboards zichtbaar worden gemaakt. Zo kan je op basis van deze data beslissingen nemen of een actielijst opstellen. Ook kan je zo op een overzichtelijke manier de status van je project opvolgen.

Met de ontwikkeling van de applicatie komen we tot een meer efficiënte en effectieve manier van werken. Informatie wordt door een centrale database zeer toegankelijk, ook kunnen bepaalde gegevens door een koppeling met andere systemen automatisch worden opgehaald.

Globaal kan men zeggen dat Platos het indienen en opvolgen van een project administratief minder zwaar maakt en dat kunnen we als overheid alleen maar toejuichen.

Wanneer treedt Platos in werking?

De applicatie zal in verschillende fases worden geïmplementeerd. De bedoeling is dat er in het voorjaar van 2021 al met de applicatie zal worden gestart voor de aanvraag van nieuwe subsidies in het kader van het ondersteuningsdecreet. De periode hieraan vooraf zal intensief worden gebruikt om trainingen te voorzien en infomateriaal beschikbaar te stellen (vb. webinars). Zo zorgen we dat alle betrokkenen over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om van Platos een succes te maken.

Hou dus zeker deze website in de gaten voor verder nieuws over de applicatie!