Oproep "Digitale transformatieprojecten voor maatwerkbedrijven"

Deadline:
Bijlagen: 3 documenten

Let op: Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken.
Meer info hierover: www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer.

Doel van de oproep

Digitalisering is in het postcoronatijdperk niet meer weg te denken uit onze maatschappij en het bedrijfsleven. Het is een belangrijke hefboom om de productiviteit op peil te houden. Het belang van digitalisering en de impact ervan op jobs en competenties staat dan ook hoog op de Vlaamse agenda.

Maatwerkbedrijven spelen een cruciale rol in onze economie omdat ze werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in deze sector heeft de digitalisering een enorme impact omdat maatwerkbedrijven vaak routinematige taken uitvoeren. Juist deze taken zijn het meest vatbaar voor digitalisering en automatisering. Voor maatwerkbedrijven is de uitdaging zelfs groter omdat laaggeschoolde werknemers vaak onvoldoende digitale skills hebben om deze maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. Gelukkig biedt digitalisering ook mogelijkheden om mensen te ondersteunen in de uitoefening van hun job. Denk maar aan artificiële intelligentie die al in de sector wordt ingezet om het werk werkbaar te houden.

De Vlaamse regering maakt 5 miljoen euro vrij om maatwerkbedrijven en hun medewerkers te helpen bij hun digitale transformatie. De investeringssteun moet maatwerkbedrijven en haar medewerkers sterker maken door de symbiose tussen technologie, menselijk kapitaal én economie. Op deze manier kan de sector maximaal de vruchten plukken van de huidige technologische evoluties. Zo kunnen ze ook hun bijdrage leveren om de duurzame tewerkstelling in deze ondernemingen te vrijwaren.

Alle investeringen die resulteren in een grotere digitale maturiteit van de maatwerkers en de organisatie komen in aanmerking. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aanschaffen van productiemiddelen die de maatwerkers ondersteunen, zoals co-bots, ondersteunende vertaalsoftware, ... Ook nieuwe digitale technologieën, zoals bijvoorbeeld software voor voorraadbeheer, geautomatiseerde productiesystemen, HR-software komen in aanmerking. Maatwerkbedrijven kunnen de extra middelen ook gebruiken voor het ontwerpen van digitale strategieën op maat, het uitvoeren van projecten rond cybersecurity, …

De subsidiesteun bedraagt maximaal 50.000 euro per projectvoorstel. Een projectvoorstel kan uit meerdere deelprojecten bestaan.

Een maatwerkbedrijf kan maximaal één projectvoorstel indienen en moet zelf 40% aan cofinanciering inbrengen. Enkel investeringskosten zoals de kosten voor de aankoop van digitale toepassingen, rechtstreeks aan het project verbonden zijn subsidiabel. Ook interne loonkosten en kosten voor externe dienstverlening komen in aanmerking. Deze investeringssteun kadert binnen de de-minimissteun. 

De projecten hebben een looptijd van 22 maanden.

Procedure

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf vrijdag 24 november 2023 tot maandag 18 december 2023 – 12.00 u.

Dien je aanvraag in via PLATOS.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.

Presentatie

Hier vind je de presentatie van de infosessie van 21 november 2023 terug.