Oproep "Sociaal ondernemen - Oprichting"

Deadline:
Bijlagen: 3 documenten

Let op: Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken.
Meer info hierover: www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Doel van de oproep

Heb je een projectidee met maatschappelijke impact? En denk je eraan een sociale onderneming op te richten? Dan kan je bij deze oproep terecht voor een financiële ondersteuning bij de opstart van jouw onderneming. Zo wordt je idee realiteit en kan je écht een sociale impact maken. Elke startende sociale onderneming die nog geen statuten heeft, kan een aanvraag indienen.  

De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro. De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde werkingskosten. Je legt jouw begroting voor en krijgt een maximumsteun van 14.000 euro per project. Daarnaast kan je een forfait van 6.000 euro ontvangen als compensatie voor je tijdsinvestering om jouw project te realiseren. Je kan alle relevante acties verbonden aan de opstart van jouw nieuwe sociale onderneming opnemen in het projectvoorstel. Je werkt toe naar het neerleggen van jouw statuten bij het Belgisch Staatsblad

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 maart 2024 – 31 augustus 2024.

Procedure

Dien je aanvraag in via PLATOS.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in Platos onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips. Of bekijk het korte animatiefilmpje 'oproepen Oprichting'.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 9 en 10 januari 2024 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten. 

Tip: Heb je een sociaal ondernemersidee, maar ben je nog niet (helemaal) klaar om een sociale onderneming op te richten? Schrijf je dan in voor Start SOON, een gratis begeleidingsprogramma voor sociale ondernemers in spé.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.

Bekijk het animatiefilmpje oproep 'Sociaal ondernemen - Oprichting'