oproep "Sociaal ondernemen - Starters"

Deadline:
Bijlagen: 5 documenten

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken.
Meer info hierover: 
www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Doel van de oproep

Heb je een projectidee met maatschappelijke impact? En denk je eraan een sociale onderneming op te richten? Dan kan je bij deze oproep terecht voor een financiële ondersteuning bij de opstart van jouw onderneming. Zo wordt je idee realiteit en kan je écht een sociale impact maken. Elke startende sociale onderneming die maximum 3 jaar bezig is, kan een aanvraag indienen.

De maximale subsidie per project bedraagt 25.000 euro. De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde werkingskosten. Je legt jouw begroting voor en krijgt een maximumsteun van 15.000 euro per project. Daarnaast kan je een forfait van 10.000 euro ontvangen als compensatie voor je tijdsinvestering om jouw project te realiseren. Je kan alle relevante acties verbonden aan de opstart van jouw (nieuwe) sociale onderneming opnemen in het projectvoorstel.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 december 2024 – 30 november 2025.

Procedure

Dien je aanvraag in via PLATOS.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in Platos onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips.

Er worden pitchmomenten voorzien waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten. 

Tip: Heb je een sociaal ondernemersidee, maar ben je nog niet (helemaal) klaar om een sociale onderneming op te richten? Schrijf je dan in voor Start SOON, een gratis begeleidingsprogramma voor sociale ondernemers in spé.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.