Betaalbare bijlessen en studiebegeleiding voor iedereen

Hoe verminder je de sociale ongelijkheid in het onderwijs en voorkom je dat jongeren zonder diploma de schoolbanken verlaten? Bijvoorbeeld door maatschappelijk kwetsbare jongeren bijlessen te laten volgen tegen betaalbare tarieven. Begin 2021 startte Mohamed El Bouchattaoui MasterTutor op, een onlineplatform dat leerlingen en studenten in contact brengt met bijlesgevers.

Gelijke kansen voor iedereen

De financiering via de oproep ‘Sociaal Ondernemen - Oprichting’ gaf MasterTutor een goede duw in de rug. “De onderwijsongelijkheid in Vlaanderen is groot en blijft alleen maar groter worden”, begint Mohamed zijn verhaal. “We waren ons nooit bewust van sociale ongelijkheid in het onderwijs. We stellen vast dat de bijlessector zó winstgevend is geworden dat de bijlesinstituten de hoofdprijs kunnen vragen en dat (maatschappelijk kwetsbare) ouders met lage inkomens aan het kortste eind trekken. Dat bewijst dat betaalbare bijlessen meer dan ooit nodig zijn. Daarom hebben we MasterTutor opgericht: via studiebegeleiding willen we iedere leerling en student in Vlaanderen gelijke kansen geven om het te maken in het leven.”

Meisje met koptelefoon zit voor een computer.

Bijles tegen lage tarieven

“De normale marktprijs van studiebegeleiding ligt relatief hoog”, gaat Mohamed verder. “Met MasterTutor helpen we iedereen die bijles nodig heeft, of dat nu een leerling of student uit een kansrijk of een kansarm gezin is. Mensen die geen financiële moeilijkheden hebben, betalen bij ons het normale tarief. Met 25 tot 41 euro per uur ligt dat al lager dan het gangbare tarief in de markt.”

“Gezinnen die het niet breed hebben, krijgen het verlaagde tarief van 22, 23 of 25 euro per uur op basis van een attest verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Het juiste tarief hangt af van het opleidingsniveau, en voor de reguliere tarieven ook van de gekozen formule. Behalve wat administratieve kosten gaat het bedrag van een sessie volledig naar de lesgever.”

Platform deeleconomie

“We kunnen die tarieven vragen omdat we een erkend deeleconomieplatform zijn. Onze tutors kunnen zo bijlessen geven tegen een gunstig belastingregime, vrijgesteld van sociale bijdragen. Dankzij het platform kunnen we ook de kosten van onze administratie drukken. Dat laat ons toe om bijvoorbeeld geen inschrijvingskosten te vragen, wat er weer voor zorgt dat men makkelijker de stap naar bijles durft te zetten. We willen solidaire en voor iedereen toegankelijke studiebegeleiding aanbieden met als uitgangspunt ‘de sterkste (sch)ouders dragen de zwaarste lasten’.”

Flexibele en persoonlijke aanpak

Leerlingen en studenten kunnen bij MasterTutor zowel algemene als vakinhoudelijke studiebegeleiding krijgen, volledig op hun maat. Omdat de focus op individuele begeleiding ligt, krijgt iedere leerling of student altijd de volledige aandacht van zijn tutor. De leerling kiest vrij hoe de bijles plaatsvindt: online of aan huis.

Twee vrouwen die naar iets aan het kijken zijn.

Onlineplatform

“We werken met ons platform volledig online. Mensen die willen lesgeven en studenten of ouders die bijles willen aanvragen, registreren zich op onze website en krijgen een persoonlijke account. Onze bijlesgevers screenen we eerst tijdens een persoonlijk gesprek: we gaan na of ze hun vak kennen en genoeg professionele ervaring en/of pedagogische vaardigheden hebben.”

“Ook niet-leerkrachten mogen zich aanmelden: iedereen die toont dat hij of zij de juiste kennis en vaardigheden heeft, kan bijles geven. Alle bijlesgevers mogen op een aanvraag voor studiebegeleiding reageren. De tutor met het best passende profiel koppelen we aan de aanvraag. Ook de administratie van de gedetailleerde opvolging van de bijlessen tot de eindfactuur gebeurt volledig online.”

Eén is maar alleen

“We werken niet alleen samen met CLB’s en scholen, ook met stads- en gemeentebesturen, jeugdwerkingen en andere organisaties die dicht bij jongeren staan. Bewust, want die organisaties hebben vaak rechtstreekse contacten met de scholen. Mensen die het niet breed hebben, vragen vaak aan hen of ze iemand kennen die bijles kan geven. Ook onze lesgevers staan in contact met de scholen en leerkrachten om extra informatie te geven en te krijgen over de situatie van de jongeren die ze begeleiden.”

We willen iedere leerling en student in Vlaanderen gelijke kansen geven om het te maken in het leven.
Mohamed el bouchattaoui
oprichter mastertutor
  • Gemeente: Mechelen
  • Provincie: Antwerpen
  • Ondernemingstype: sociale deeleconomie
  • Activiteiten: studiebegeleiding