39 lokale regisseurs in Vlaanderen

39 lokale regisseurs van start voor een nieuwe beleidscyclus

39 Lokale regisseurs sociale economie en werk van start voor de tweede helft van beleidscyclus 2023-2025

Vlaams minister Jo Brouns, bevoegd voor Werk en Sociale Economie, verbreedt de regierol voor lokale besturen van sociale economie naar sociale economie en werk, de reguliere arbeidsmarkt. Hij keurt de aanstelling van 39 lokale regisseurs goed. De regisseurs zullen de komende 3 jaar inzetten op: de samenwerking met VDAB, het wegwerken van drempels om leefloongerechtigden en niet-beroepsactieve personen te activeren, het ondersteunen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en inclusieve werkvloeren, … 

Uitgebreidere regierol

Met de uitgebreidere regierol en steun voor 39 lokale regisseurs herbevestigt de minister de lokale besturen als belangrijke partners. Zij zorgen mee voor het bereiken van een werkzaamheidsgraad van 80% en geven mee iedereen de kans op een werkbare en duurzame job. Samen en lokaal maken we immers het verschil: ook voor zij die nu nog niet aan de slag zijn, die we moeilijk bereiken of die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Acties op maat van werkingsgebied

De regierol op het vlak van sociale economie en werk omvat een aantal beleidsdoelstellingen. Deze regisseurs nemen een belangrijke brugfunctie op binnen het diverse netwerk van actoren die in de sociale economie en in de lokale arbeidsmarkt actief zijn en zetten acties op naargelang de vraag binnen hun werking. Zij brengen lokale besturen, OCMW’s, sociale economie-ondernemingen en andere partners bij elkaar. Hun beleidsdoelstelling daarbij zijn:

  • de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen,
  • het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
  • de samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen.

Acties kunnen heel divers zijn

De acties die lokale regisseurs voor hun werkingsgebied uitwerken, kunnen heel divers zijn: gaande van het organiseren van opleidingen rond netwerking en samenwerking, het opzetten van lerende netwerken voor trajectbegeleiders, het voorzien van vormingen rond duurzaam ondernemerschap, tot het in kaart brengen en delen van expertise van taalontwikkeling op de werkvloer, ondersteuning bij het behalen van comptenties voor doelgroepmedewerkers, fietslessen, kortgeschoolde jongeren attitude-, motivatie- en sollicitatietraining aanbieden, …

De regierol in enkele kerncijfers

Lokale partners spelen dan ook een onmisbare rol in het arbeidsmarktbeleid. De aanstelling van deze nieuwe lokale regisseurs zorgt voor een sterkere verbinding dan ooit tevoren.
Samen worden nu 261 steden en gemeenten bereikt. Ten opzichte van 2020 betekent dit een uitbreiding van in totaal 43 nieuwe gemeenten die een samenwerkingsverband vormen of zich aansluiten bij een bestaande samenwerking. Door de uitbreiding bereiken we een dekkingsgraad van 93,13 % van de bevolking en bijna 87% van het aantal gemeenten in Vlaanderen. In 2020 bedroeg dit respectievelijk 89% en 80%.
Het totale budget werd voor deze uitbreiding met 750.000 euro verhoogd naar 3 miljoen euro.

Meer info

Deze uitbreiding past in het traject naar de Werkgelegenheidsconferentie die op 13 juni zal plaatsvinden in Thor Central. Minister Brouns brengt daar lokale partners, lokale besturen en sociale partners samen om elkaar te inspireren in functie van een versterkte sociale samenwerking. De regierol sociale economie en werk maakt daar een belangrijk deel van uit.

Deze info vind je vast ook interessant: