Duurzaamheidsverslag maatwerkbedrijf

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) overstijgt de grenzen van het puur economische. Bedrijven en organisaties die voor mvo kiezen, houden ook rekening met sociale aspecten en het milieu. Zo creëren ze vertrouwen bij hun medewerkers, klanten en burgers. Een mvo-gedreven organisatiecultuur levert concrete voordelen op, zoals besparingen, betere klantenrelaties en een grotere betrokkenheid van het personeel. Het biedt nieuwe inzichten om te innoveren en maakt de onderneming sterker voor de toekomst.

Maatschappelijke trend

Niet alleen bedrijven stellen meer duurzaamheidseisen: ook consumenten, verenigingen en overheden hechten steeds meer belang aan duurzaam en transparant ondernemen. In de maatregel 'collectief maatwerk' zijn de mvo-principes verankerd via een kwalitatieve bedrijfsvoering.

Om de duurzaamheidsinspanningen die organisaties doen bekend te maken, voorziet de regelgeving 'collectief maatwerk' een verplichte rapportering. Het duurzaamheidsverslag biedt organisaties een instrument om mvo in de praktijk toe te passen en de resultaten zichtbaar te maken voor de stakeholders.

Ook voor kleine organisaties

Duurzaamheidsverslaggeving was lange tijd vooral een tool voor grote bedrijven. Vandaag begeven ook kleine en middelgrote organisaties zich op het terrein. Ook de sociale economie zet haar eerste stappen in de verslaggeving.

Zelf aan de slag

Met een overzicht van veelgestelde vragen willen we je op weg zetten met jouw duurzaamheidsverslag.

In het eerste deel van de vragen gaan we dieper in op de voordelen van duurzaamheidsverslaggeving en leggen we de link met het Global Reporting Initiative (GRI). In een tweede deel lichten we de minimale verplichte indicatoren toe. Die werden vastgelegd in het ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.

Vragen?

Maatwerkbedrijven sturen hun duurzaamheidsrapportering elk jaar tegen uiterlijk 31 juli naar de Vlaamse overheid. Dat kan via duurzaamheidsverslag@vlaanderen.be.