Oproep "Sociaal ondernemen - Innovatie"

Deadline:
Bijlagen: 3 documenten

Doel van de oproep

Deze oproep biedt financiële ondersteuning aan sociale economie-ondernemingen, en samenwerkingen met sociale economie-ondernemingen, die innovatie-opportuniteiten willen onderzoeken en antwoorden zoeken op maatschappelijke uitdagingen. Dit kan zowel gaan over het conceptualiseren en ontwikkelen van innovatieve activiteiten als het optimaliseren en innoveren van de bestaande bedrijfsprocessen

De subsidie wordt verleend aan maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie-ondernemingen en aan samenwerkingsverbanden tussen deze ondernemingen en derden. De subsidie bedraagt 70% van de aanvaarde projectkosten op basis van de voorgelegde begroting met een maximumsteun van 50.000 euro per project. Binnen dit steunbedrag wordt de subsidie voor loonkosten beperkt tot 35.000 euro. 

De subsidieperiode bedraagt maximum 12 maanden en loopt van 1 maart 2024 tot 28 februari 2025. 

Procedure

Dien je aanvraag in via Platos.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in Platos onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips. Of bekijk het korte animatiefilmpje 'oproepen Innovatie'.

Documentatie

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.

Bekijk het animatiefilmpje oproep 'Sociaal ondernemen - Innovatie'