OPROEP INNOVATIEMANAGEMENT IN MAATWERKBEDRIJVEN

21 maart 2019 – Wil je als maatwerkbedrijf een creatieve, innovatieve en open bedrijfscultuur introduceren in jouw organisatie maar ontbreekt nog de nodige kennis en expertise? De aanwerving van een innovatiemanager kan hierbij helpen. De innovatiemanager is een bijkomende kracht in de strategische ontwikkeling naar een toekomstbestendige onderneming. In het licht van de economische context en uitdagingen zorgt deze persoon dat de onderneming innovatie nastreeft binnen een zoektocht naar nieuwe markten of producten.

WAAROVER GAAT DE OPROEP?

Met deze oproep biedt de Vlaamse overheid maatwerkbedrijven ondersteuning om innovatie-expertise in te winnen onder de vorm van een aanwerving. Zulke aanwerving biedt de meerwaarde om gedurende een langere periode (1 jaar) kennis en innovatiekracht te ontwikkelen en te versnellen via een hoogopgeleid profiel waardoor de slagvaardigheid van de onderneming verbetert.

WIE KAN INTEKENEN?

Binnen deze oproep kan een subsidie verleend worden aan:

-           Alle erkende maatwerkbedrijven;

-           Samenwerkingsverbanden tussen erkende maatwerkbedrijven;

-           Samenwerkingsverbanden tussen erkende maatwerkbedrijven en derden.

WAT KOMT IN AANMERKING?

De aanwerving van een innovatiemanager voor het versterken van de onderneming op het vlak van innovatievermogen (vb. digitalisering, groeitrajecten, samenwerkingsverbanden, etc.) komt in aanmerking voor subsidiëring.

SUBSIDIE

De subsidie bedraagt 50% van bruto loonkost van de medewerker voor een looptijd van 1 jaar (12 maanden) met een maximum van 40.000 euro.

MEER INFO?

Dit is een eenmalige oproep. De deadline voor aanvraagdossiers is 31 mei 2019.

Meer info over de oproep en de aanvraagprocedure lees je hier.