Wat brengt 2019?

29 januari 2019 - Een nieuw jaar, een nieuw begin. Ook bij sociale ondernemingen kriebelt de creativiteit en staan er verscheidene projecten op til. We geven je graag een overzicht mee van enkele projecten die ondersteund of begeleid worden door de Vlaamse Overheid.

Innoveren

Stilstaan is achteruitgaan, ook voor sociale ondernemers. Daarom werd ook in 2018  opgeroepen tot het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Zeven innovatieve projecten werden financieel ondersteund door het Departement Werk en Sociale Economie, voor een totaalbedrag van 126.839,67 euro. De nieuwe verdienmodellen zijn zeer divers, maar vaak wordt ingezet op thema’s die sociaal geïnspireerd zijn, zoals ecologische mobiliteit of het tegengaan van voedselverspilling. Deze projecten bieden meer dan enkel economische meerwaarde. Ze ondersteunen de productiviteit én het welzijn van werknemers. Ze stimuleren het innovatievermogen van ondernemingen bij het inschakelen van doelgroepwerknemers.

Heb jij ook een idee voor een innovatief project?
Pols gerust even
bij ons of we je hierbij mogelijk kunnen ondersteunen.

Oprichten van sociale ondernemingen

Niet alleen de bestaande sociale-economiebedrijven geven blijk van creativiteit en ondernemingszin. Als startende ondernemers kansen krijgen binnen het sociaal ondernemerschap, grijpen ze die. Zo ondersteunde het Departement Werk en Sociale Economie vier enthousiaste sociale ondernemers in de oprichting van een sociale onderneming. Hiervoor werd 71.429,00 € euro uitgetrokken. Is het ondernemingsidee nog niet helemaal helder?

(Pre-startende) ondernemers die hun ondernemingsplan willen vormgeven en hun strategie bepalen vooraleer ze hun onderneming oprichten, kunnen bij ons terecht voor een intensief - gratis - begeleidingstraject.

Ook in 2019 kan je nog gebruik maken van deze begeleiding. Er zijn nog vrije plaatsen voor trajecten die starten in maart en mei.

Proeftuin zorg

In haar zoektocht naar arbeidskrachten is de zorgsector (ook) geïnteresseerd in arbeidskrachten vanuit de sociale economie. Om de inzetbaarheid van doelgroepwerknemers te verhogen, werden het afgelopen jaar samenwerkingsmodellen tussen de zorgsector en de sociale economie uitgetest. Zo vergroten de kansen van doelgroepwerknemers om door te stromen naar een reguliere job in de zorgsector. In 2019 wordt de samenwerking tussen beide sectoren verder begeleid met het oog op  concrete doorstroom. Verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra engageerden zich hiertoe en er werden al een aantal concrete samenwerkingen opgestart. In de loop van 2019 zullen binnen deze proeftuin nog meer projecten opgezet worden. De inzichten uit deze projecten zullen in 2019 gebundeld worden tot een strategie voor doorstroom tussen bedrijven.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen?
Laat het ons weten via nieuws.se@wse.vlaanderen. Meer info over het proeftuinproject vind je hier.

Studie Social Return on Investment (SROI) - economische verankering sociale economie

Maatwerkbedrijven opereren niet vanop een eiland. De sector neemt volwaardig deel aan de economie en creëert een maatschappelijke en economische toegevoegde waarde door hun samenwerking met andere bedrijven, als klant en als leverancier. In 2019 wordt deze impact in kaart gebracht. Daartoe werd aan Deloitte de opdracht toegewezen om de economische verankering van de sector te onderzoeken. Deloitte brengt de sector breed in kaart. Verschillende sociale-economiebedrijven zullen bevraagd worden voor deze studie.

Wil je graag zelf initiatief nemen om je expertise ter beschikking te stellen van deze studie, dan kan je  contact opnemen via nieuws.se@wse.vlaanderen.be.