Wat is sociaal ondernemen?

Sociaal ondernemerschap is ondernemerschap met een sociale invalshoek. Zoveel is zeker. Maar hoe een ondernemer die sociale component in zijn onderneming inbouwt, kan sterk verschillen.

Invalshoek op socialeeconomie.be

Op deze website ligt de nadruk sterk op sociale tewerkstelling. Daar hebben we binnen het bevoegdheidsdomein van de sociale economie een pak expertise in opgebouwd. We kunnen jou als ondernemer daarrond gericht adviseren en ondersteunen. Maar naast tewerkstelling komen ook andere aspecten van sociaal ondernemerschap aan bod.

Aspecten van sociaal ondernemerschap

De sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:

1. Specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren.

  • Tewerkstelling creëren en competenties versterken met het oog op duurzame loopbanen. De aandacht gaat naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen. Waar mogelijk doorstroom realiseren binnen de sociale economie en naar het normale economische circuit.
  • Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale milieuzorg.
  • Arbeid voorrang geven op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten. De opbrengsten vormen geen doel op zich, maar zijn een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Democratische besluitvorming : de betrokkenen krijgen inspraak in het beleid van de onderneming.
  • Maximale transparantie, onder meer op het vlak van algemeen beleid, financiën en interne en externe relaties.
  • Kwaliteitsvolle relaties. Bij externe relaties is het streefdoel een win-win-partnerschap, waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld. Bij interne relaties gaat de aandacht naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.
  • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op.  

2. Goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte inzet van de middelen.

(gebaseerd op de definitie van het Ondersteuningsdecreet)

Duurzame jobs

De sociale economie in Vlaanderen omvat een grote diversiteit aan ondernemingen. We kennen ze als kringloopwinkels, maatwerkbedrijven of coöperaties, maar ook als nieuwere initiatieven zoals seniorenzorg, energiesnoeiers, groenwerkers en fietspunten. De sociale economie biedt werk aan meer dan 24.000 mensen uit kansengroepen. Dankzij een duurzame job waarin competentieversterking centraal staat, kunnen zij een volwaardige en zinvolle rol spelen in onze samenleving.

Anders ondernemen

De sociale economie wil ook het ondernemerschap zélf anders aanpakken. Duurzaam ondernemen houdt in dat het rendement verder gaat dan alleen financiële winst: ook de maatschappelijke winst telt mee. Iedereen heeft recht op een job, ook mensen die door de mazen van het net vallen. De sociale economie kan voor hen een trampoline zijn. Ze geeft mensen een veerkrachtige job waarin ze zich kunnen ontplooien.