Wie onderneemt sociaal?

Sociaal ondernemerschap is ondernemerschap met een sociale invalshoek. Hoe een ondernemer die sociale component in zijn onderneming inbouwt, kan sterk verschillen.

Reguliere ondernemingen

Reguliere bedrijven maken van hun sociale aspect niet hun 'core business' of hun maatschappelijk hoofddoel. Dat is ook niet noodzakelijk om op sociaal vlak een belangrijke rol te kunnen spelen.

Reguliere ondernemingen kunnen heel wat sociale aspecten in hun onderneming integreren. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door hun tewerkstelling toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of ze kunnen gericht en complementair samenwerken met sociale ondernemingen. Zo kunnen ze vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wil je weten hoe je als reguliere onderneming werk maakt van sociaal ondernemen?
Lees er meer over.

Wil je weten op welke manieren je concreet je sociaal engagement kan vormgeven binnen je ondernemerschap of welke ondersteuning hiervoor bestaat?
Neem hier een kijkje.

 

Sociale ondernemers ('social entrepreneurs')

Een aantal ondernemers definieert het aanpakken van een uitgesproken sociale uitdaging als maatschappelijk hoofddoel van hun onderneming. Zij bouwen hun businessmodel uit in functie van hun sociale missie. Deze groep wordt vaak aangeduid als 'social entrepreneurs' en is wereldwijd groeiend.

Wil je meer weten over social entrepreneurship?
Lees het hier.

Wil je weten op welke manieren je concreet je sociaal engagement kan vormgeven binnen je ondernemerschap of welke ondersteuning hiervoor bestaat?
Kijk hier.

 

Erkende sociale-economieondernemingen

Tot de erkende sociale-economieondernemingen behoren de maatwerkbedrijven, de ondernemingen binnen de lokale diensteneconomie en de SINE-ondernemingen. Zij stellen de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voorop in hun onderneming. Ze zijn erkend door de Vlaamse minister bevoegd voor de sociale economie en kunnen daardoor subsidies ontvangen om de tewerkstelling te realiseren.

  • Maatwerkbedrijven focussen op mensen die door hun arbeidsbeperking een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De werkplaats op maat en het ondersteund werken laten hen toe een activiteit uit te oefenen die bij hun capaciteiten past. De werknemers werken in een aangepaste omgeving en krijgen daar begeleiding en ondersteuning op maat.

Meer weten over de regelgeving?
Ga naar de maatregel.

Weten welke ondersteuning we hebben voor maatwerkbedrijven?
Bekijk de ondersteuning op maat.

  • Via de lokale diensteneconomie bouwt de overheid een dienstenaanbod uit dat maatschappelijke noden invult én tegelijk kansen creëert voor personen die om verschillende redenen moeilijk uit de werkloosheid raken.

Meer weten over de regelgeving?
Ga naar de maatregel.

Weten welke ondersteuning we hebben voor LDE-ondernemingen?
Bekijk de ondersteuning op maat.

  • Binnen de maatregel arbeidszorg bieden sociale (en enkele beschutte) werkplaatsen begeleide activiteiten op hun werkvloer aan mensen die om niet (meer) terechtkunnen in het reguliere circuit of het beschermde tewerkstellingscircuit. 

Meer weten over de regelgeving?
Ga naar de maatregel.

  • De maatregel ‘sociale inschakelingseconomie’ (SINE) benut werkloosheidsuitkeringen om een werkervaring te bieden personen die moeilijk aan werk geraken. 

Meer weten over de regelgeving?
Ga naar de maatregel.

  • Invoegbedrijven zijn ondernemingen die personen uit de kansengroepen een duurzame tewerkstelling willen bieden. De focus ligt op opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Deze maatregel is in uitdoof.

Meer weten over de regelgeving?
Ga naar de maatregel.

 

Lokale besturen

Lokale besturen vervullen een drievoudige rol in het stimuleren en vormgeven van de sociale economie in hun stad of gemeente:

  1. Als actor kunnen ze zelf actief worden met een eigen LDE-initiatief of door de uitvoering van bepaalde dienstverlening toe te wijzen aan LDE-ondernemingen.
  2. Als regisseur versterken ze de samenwerking in de lokale sociale-economiesector en tussen deze sector en de reguliere sector. En ze doen aan visievorming rond de lokale sociale economie. 
  3. Als klant tenslotte kunnen ze heel doelgericht hun aankoopbudgetten inzetten als hefboom voor de sociale economie.

Wil je weten hoe je als lokaal bestuur sociaal ondernemen kan ondersteunen?
Lees meer.