man die muren poliert

Ondersteuning voor jou als onderneming

Ondernemingen maken van hun sociale aspect niet hun 'core business' of hun maatschappelijk hoofddoel. Dat is ook niet noodzakelijk om op sociaal vlak een belangrijke rol te kunnen spelen.

Als onderneming kan je heel wat sociale aspecten integreren. Dat kan bijvoorbeeld door de tewerkstelling binnen jouw onderneming toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kan je ook gericht en complementair samenwerken met maatwerkbedrijven en sociale ondernemingen. Tot slot kan je vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nuttige ondersteuning voor jou als onderneming:

Oproepen