Alle oproepen

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale economie te versterken.

Een overzicht van de lopende oproepen en voorbije oproepen vind je hieronder.

 

Lopende oproepen

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2023, RONDE 2

Deadline: 15 juni 2023 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 september 2023 – 29 februari 2024.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 27 en 28 juni 2023 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten.

Handleiding_oproep_oprichting_ronde2_2023.pdf(507.77 KB)Sjabloon planning_oproep oprichting ronde 2_2023.xlsx(19.68 KB)Tips voor de promotoren oproep oprichting.pdf(144.05 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2023, RONDE 2

Deadline: 15 juni 2023 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 september 2023 – 31 augustus 2024.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips.

Handleiding_oproep_innovatie_ronde2_2023.pdf(490.99 KB)Sjabloon planning_oproep innovatie ronde 2_2023.xlsx(19.67 KB)Tips voor de promotoren.pdf(120.76 KB)

 

OPROEP Proeftuinen Samenwerking Sociale Economie en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen 2023

Deadline: 31 mei 2023 (om 12u.)

Doel van de oproep: Het opzetten van proeftuinen rond duurzame economische samenwerking tussen sociale-economieondernemingen en zorg- en welzijnsvoorzieningen via de inzet van doelgroepmedewerkers in ondersteunende taken. We kennen een subsidie van maximaal 30.000 euro toe aan partnerschappen van bestaande sociale-economiebedrijven en Vlaamse en geregionaliseerde zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 september 2023 - 31 augustus 2024

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.
Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij je aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Handleiding Oproep Proeftuin_SE en Zorg_2023.pdf(312.14 KB)Oproep Zorg en SE_Sjabloon_Planning_2023.xlsx(66.83 KB)Oproep Zorg en SE_Sjabloon_de-minimis_2023.docx(844.46 KB)Oproep Zorg en SE_Sjabloon_Vragen_2023.pdf(220.17 KB)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Voorbije oproepen

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2023, RONDE 1

Deadline: 31 maart 2023 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 juni 2023 – 30 november 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 11 en 12 april 2023 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten.

Handleiding_oproep_oprichting_ronde1_2023.pdf(507.25 KB)Sjabloon planning_oproep oprichting ronde 1_2023.xlsx(19.64 KB)Tips voor de promotoren oproep oprichting (1).pdf(142.05 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2023, RONDE 1

Deadline: 31 maart 2023 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 juni 2023 – 31 mei 2024.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding met nog een aantal bijhorende tips.

Handleiding_oproep_innovatie_ronde1_2023.pdf(490.26 KB)Sjabloon planning_oproep innovatie ronde 1_2023.xlsx(19.64 KB)Tips voor de promotoren innovatie.pdf(120.26 KB)

 

OPEN OPROEP 'LOKALE REGIE SOCIALE ECONOMIE EN WERK 2023-2025'

Deadline: 15 januari 2023

Doel van de oproep: de Vlaamse overheid wil de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden die de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk opnemen financieel ondersteunen.
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de lokale besturen en hun samenwerkingsverbanden hun meerjarenplanning opmaken of aanpassen voor de tweede helft van hun beleidscyclus (2023-2025).
Daarvoor moeten ze de 4 Vlaamse beleidsprioriteiten rond sociale economie en werk vertalen in acties, met minimaal één actie per beleidsprioriteit.

Dien je aanvraag in via de digitale rapportage van BBC of de online PLATOS-applicatie. Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding en de inhoudelijke vragenlijst van de oproep.

Meer info nodig? Op dinsdag 21 juni van 10 tot 11.30 uur organiseert het Departement WSE een online infosessie over deze oproep.

Handleiding open oproep_De lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk_ 2023 - 2025(394.31 KB)Oproep regie lokale sociale economie_inhoudelijke vragenlijst Platos(181.79 KB)Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk(659.76 KB)FAQ_Oproep Regierol Sociale Economie en Werk 2023-2025.pdf(134.1 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2022, RONDE 4

Deadline: 31 december 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 maart 2023 – 31 augustus 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 10 en 11 januari 2023 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten.

Handleiding_oproep_innovatie_ronde4_2022.pdf(2.37 MB)Sjabloon planning_oproep innovatie ronde 4_2022.xlsx(18.64 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2022, RONDE 4

Deadline: 31 december 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 maart 2023 – 29 februari 2024.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Handleiding_oproep_oprichting_ronde4_2022.pdf(2.67 MB)Sjabloon planning_oproep oprichting ronde 4_2022.xlsx(18.27 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2022, ronde 3

Deadline: 15 september 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 december 2022 – 30 november 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Handleiding_oproep_innovatie_ronde3_2022.pdf(2.37 MB)Sjabloon planning_oproep innovatie ronde 3_2022.xlsx(18.6 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2022, ronde 3

Deadline: 15 september 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 december 2022 – 31 mei 2022.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 27 en 28 september 2022 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten.

Handleiding_oproep_oprichting_ronde3_2022.pdf(2.67 MB)Sjabloon planning_oproep oprichting ronde 3_2022.xlsx(18.26 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2022, ronde 2

Deadline: 15 juni 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 september 2022 – 28 februari 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 28 en 29 juni 2022 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten.

Handleiding oproep oprichting ronde 2 2022(1.75 MB)Sjabloon planning oproep oprichting ronde 2 2022(18.25 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2022, ronde 2

Deadline: 15 juni 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 september 2022 – 31 augustus 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Handleiding oproep innovatie ronde 2 2022(1.59 MB)Sjabloon planning oproep innovatie ronde 2 2022(18.62 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2022, ronde 1

Deadline: 31 maart 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 juni 2022 – 30 november 2022.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Er worden eventueel pitchmomenten voorzien op 12 en 13 april 2022 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten.

Handleiding Oproep Oprichting ronde 1 2022(302.29 KB)Sjabloon planning oproep oprichting ronde 1 2022(18.24 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2022, ronde 1

Deadline: 31 maart 2022 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 juni 2022 – 31 mei 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Handleiding Oproep Innovatie ronde 1 2022(341.59 KB)Sjabloon planning oproep innovatie ronde 1 2022(18.63 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2021, ronde 4

Deadline: 31 december 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 maart 2022 – 28 februari 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in titel 7 van de handleiding.

Handleiding Oproep Innovatie 2021 R4(265.34 KB)Sjabloon planning_oproep innovatie ronde 4_2021.xlsx(18.62 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2021, ronde 4

Deadline: 31 december 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 maart 2022 – 31 augustus 2022.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in titel 5 van de handleiding.

Er worden pitchmomenten voorzien op 12 en 13 januari 2022 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten. Via volgende link kan je één pitchmoment aanduiden: 

https://www.socialeeconomie.be/oproep-oprichting-2021-ronde-4-inschrijven-pitches

Handleiding Oproep Oprichting 2021 R4(296.1 KB)Sjabloon planning_oproep oprichting ronde 4_2021.xlsx(18.23 KB)

 

OPROEP - OPEN INNOVATIE EN STRATEGISCHE TRANSFORMATIE IN DE SOCIALE ECONOMIE

Deadline: 3 november 2021  (om 12u.)

Doel van de oproep: sociale-economieondernemingen die, met het oog op een sterker samenwerkingsverband met reguliere ondernemingen, inzetten op digitalisering, strategische insourcing, lokale productie, vergroening (klimaatopwarming, circulaire economie) … als antwoord op de coronacrisis, kunnen via deze oproep strategische investerings- en innovatiesteun aanvragen. Het kan hierbij gaan over de transitie naar nieuwe businessmodellen (inkopen advies), de implementatie van hertekende productieprocessen (projectkosten), versterkte samenwerkingsverbanden, wisselwerking en samenwerkingsinvesteringen met de reguliere economie …

De maximale subsidie per project bedraagt 200.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 januari 2022 – 31 december 2023.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Vooraleer je een aanvraag kan aanmaken in Platos, moet je over gebruikersrechten beschikken. Meer info hierover: https://www.socialeeconomie.be/platos-applicatie-gebruikersbeheer

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning” en het “sjabloon DNSH”. Vul deze in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder de items ‘projectplanning’ en ’Do No Significant Harm analyse’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in de handleiding.

Oproep Strategische Transformatie Handleiding(394.21 KB)Oproep Strategische Transformatie Sjabloon DNSH(903.32 KB)Sjabloon planning oproep strategische transformatie 2021(49.93 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2021, ronde 3

Deadline: 13 september 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 december 2021 – 30 november 2022.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het toe bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in titel 7 van de handleiding.

Handleiding Oproep Innovatie 2021 R3(309.83 KB)Sjabloon planning oproep innovatie ronde 3 2021(18.6 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2021, ronde 3

Deadline: 13 september 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Uitvoeringsperiode goedgekeurde projecten: 1 december 2021 – 31 mei 2022.

Dien je aanvraag in via de PLATOS-applicatie.

Download hieronder zeker het document “Sjabloon planning”. Vul het in en voeg het bij jouw aanvraag in PLATOS onder het item ‘planning’.

Meer informatie kan je hieronder vinden in titel 5 van de handleiding.

Er worden pitchmomenten voorzien op 27 en 28 september 2021 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten. Via volgende link kan je één pitchmoment aanduiden: 

Oproep Oprichting 2021, ronde 3: inschrijven pitches | Sociale Economie

Handleiding Oproep Oprichting 2021 R3(295.06 KB)Sjabloon planning oproep oprichting ronde 3 2021(18.25 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2021, ronde 2

Deadline: 30 juni 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Een aanvraag voor deze oproep zal enkel via de nieuwe PLATOS-applicatie ingediend kunnen worden.

Je kan alles hieronder vinden in titel 7 van de handleiding.

Handleiding Oproep Innovatie 2021 R2(343.53 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2021, ronde 2

Deadline: 30 juni 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Een aanvraag voor deze oproep zal enkel via de nieuwe PLATOS-applicatie ingediend kunnen worden.

Je kan alles hieronder vinden in titel 5 van de handleiding.

NIEUW! : Vanaf deze oproepronde zullen er pitchmomenten voorzien zijn op 12 en 13 juli 2021 waarop je je ingediende aanvraag mondeling kan toelichten. Via volgende link kan je één pitchmoment aanduiden: https://www.socialeeconomie.be/oproep-oprichting-2021-ronde-2-inschrijven-pitches.

Handleiding Oproep Oprichting 2021 R2(294.23 KB)

 

OPROEP GROEIPAD MAATWERKBEDRIJVEN EN MAATWERKAFDELINGEN VIA6

Deadline: 11 juni 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: Ben je een maatwerkorganisatie met een onderliggende erkenning BW of SW?  Kende je in de periode 2019-2020 een invulling hoger of gelijk aan 99%?  Dan kan je een aanvraag voor contingentuitbreiding indienen via het WSE-loket https://wse-loket.vlaanderen.be/

2021 Groeipad aanvraagformulier MWB.docx(153.24 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2021, ronde 1

Deadline: 31 maart 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Een aanvraag voor deze oproep zal enkel via de nieuwe PLATOS-applicatie ingediend kunnen worden. De applicatie is beschikbaar voor indiening vanaf 1 maart 2021.

U kan alles hieronder vinden in titel 5 van de handleiding.

Handleiding Oproep Oprichting 2021 Ronde 1(272.97 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2021, ronde 1

Deadline: 31 maart 2021 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Een aanvraag voor deze oproep zal enkel via de nieuwe PLATOS-applicatie ingediend kunnen worden. De applicatie is beschikbaar voor indiening vanaf 1 maart 2021.

U kan alles hieronder vinden in titel 7 van de handleiding.

Handleiding Oproep Innovatie 2021 Ronde 1(307.96 KB)

 

Oproep groeipad maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen

Deadline: 20 januari 2021 (om 24u.)

Deze oproep richt zich tot gelabelde maatwerkbedrijven en -afdelingen en focust op circulaire economie. In totaal wordt 5 miljoen euro voorzien, goed voor een bijkomende tewerkstelling van circa 215 doelgroepwerknemers. Doel is om deze bijkomende doelgroepwerknemers vanaf april 2021 aan de slag te laten gaan.

Alle info en voorwaarden vind je in bijhorende formulieren:

Handleiding Groeipad CMW 2020 - 2021(295.08 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2020, ronde 4

Deadline: 31 december 2020 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

Oproep Innovatie handleiding ronde 4(331.41 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2020, ronde 4

Deadline: 31 december 2020 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Oproep oprichting handleiding ronde 4(259.27 KB)

 

Activiteitencoöperaties - werkingsjaar 2021

Deadline: 30 oktober 2020

Doel van de oproep: de bestaande activiteitencoöperaties moeten jaarlijks een aanvraag indienen om hun vergoeding voor het volgende werkingsjaar te verantwoorden en dit in het aanvraagformulier toelichten.

aanvraagformulier activiteitencooperaties 2021(120.85 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2020, ronde 3

Deadline: 30 september 2020 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

handleiding oproep oprichting ronde 3(221.64 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2020, ronde 3

Deadline: 30 september 2020 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

Oproep Innovatie Handleiding ronde 3(332.96 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2020, ronde 2

Deadline: 30 juni 2020 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

Oproep Innovatie Handleiding Ronde 2(331.34 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2020, ronde 2

Deadline: 30 juni 2020 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

handleiding sociaal ondernemen oproep oprichting ronde 2(221.63 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - 2020, ronde 1

Deadline: 31 maart 2020 (om 10u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

handleiding sociaal ondernemen – oprichting(259.59 KB)

 

NIEUW!   bestek ondersteuningsaanbod voor sociale ondernemersideeën

Deadline: 31 maart 2020 (om 10u.)

Doel van de oproep: overheidsopdracht voor de ontwikkeling en uitrol van een ondersteuningsaanbod voor kandidaat-oprichters met een sociaal ondernemersidee.

We willen met deze opdracht begeleiding bieden aan (kandidaat-)ondernemers die aan een maatschappelijke uitdaging willen werken en sociale impact willen realiseren.

Voor meer informatie kan je het bestek raadplegen op e-procurement.

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - 2020, ronde 1

Deadline: 31 maart 2020 (om 10u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

Oproep Innovatie 2020 Handleiding R1(330.93 KB)

 

Oproep regierol sociale economie periode 2020-2025

Deadline: 15 januari 2020

Lokale besturen die in de periode 2020-2025 een regierol willen opnemen, kunnen opnieuw intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit rond de sociale economie.

Wie op deze nieuwe oproep wil intekenen, maakt in 2019 zijn (meerjaren)planning op, en dient uiterlijk 15 januari 2020 een aanvraagdossier in bij de Vlaamse overheid.

Alle info en voorwaarden vind je in de documenten hieronder.

Handleiding oproep regierol 2020-2025(563.93 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - ronde 4

Deadline: 31 december 2019 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

Oproep Innovatie 2019 Handleiding R4(334.45 KB)

 

oproep investeringsprojecten maatwerkafdelingen/maatwerkbedrijven 2019 bis

Deadline: 18 november 2019 (om 10u).

Doel van de oproep: binnen deze oproep kan je een project indienen om te investeren in de duurzame werkomgeving van je doelgroepwerknemers en/of in duurzame, groene mobiliteit. Je project heeft een aantoonbare positieve impact op je doelgroepwerknemers.

De maximale subsidie per project bedraagt 65.000 euro.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding Oproep Investeringen 2019bis(339.84 KB)

 

OPROEP INVESTEREN IN KWALITEITSMANAGEMENT

Deadline: 18 november 2019 (om 10u)

Doel van de oproep: deze oproep wil maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven helpen wegwijs maken om de juiste keuzes te maken op het vlak van kwaliteitsmanagement.

Meer concreet wil de oproep maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven ondersteunen bij het behalen van een kwaliteitslabel conform het kwaliteitsdecreet, zodat zij tegen 2 september 2021 voldoen aan de vereisten van het kwaliteits- en registratiemodel voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie. 

De maximale subsidie per project bedraagt 65.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

Handleiding Oproep Investeren in Kwaliteitsmanagement(292.93 KB)

 

ACTIVITEITENCOÖPERATIES - WERKINGSJAAR 2020

Deadline: 29 oktober 2019

Doel van de oproep: de erkende activiteitencoöperaties dienen jaarlijks een aanvraag tot vergoeding voor het volgende werkingsjaar in.

aanvraagformulier activiteitencooperaties 2020(120.44 KB)

 

oproep sociaal ondernemen - innovatiemanagement in maatwerkbedrijven

Deadline: 31 mei 2019 (middernacht)

Binnen deze oproep kan je als maatwerkbedrijf of samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst bij de aanwerving van een innovatiemanager. De maximale subsidie per project bedraagt 40.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding Oproep Innovatiemanagement 2019(258.81 KB)Aanvraagformulier Oproep Innovatiemanagement(134.48 KB)Verklaring op eer deminimissteun(834.33 KB)

OPROEP INVESTERINGSPROJECTEN MAATWERKAFDELNGEN/MAATWERKBEDRIJVEN 2019

Deadline: 7 april 2019

Binnen deze oproep kan je een project indienen om te investeren in de duurzame werkomgeving van je doelgroepwerknemers en/of in duurzame, groene mobiliteit. Je project heeft een aantoonbare positieve impact op je doelgroepwerknemers.

De maximale subsidie per project bedraagt 65.000 euro.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding investeringsoproep 2019(576.69 KB)Aanvraagformulier investeringsoproep 2019(853.72 KB)Sjabloon verwachte kosten investeringsoproep 2019(17.27 KB)Verklaring op eer deminimissteun investeringsoproep 2019(834.03 KB)

 

Oproep sociaal ondernemen - innovatie

Deadline: 31 oktober 2018, om 8u 's morgens

De Vlaamse minister van Sociale Economie lanceerde op 19 september 2018 een nieuwe oproep 'sociaal ondernemen - innovatie'. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Binnen deze oproep kan je als onderneming uit de sociale economie een project indienen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken. Daarmee versterk je je onderneming en draag je bij aan de diversifiëring van de tewerkstellingsmogelijkheden van je doelgroepmedewerkers.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - innovatie(433.09 KB)

 

Oproep sociaal ondernemen - oprichting

Deadline: 31 oktober 2018 om 8u 's morgens

De Vlaamse minister van Sociale Economie lanceerde op 19 september 2018 een nieuwe oproep 'sociaal ondernemen - oprichting'. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Binnen deze oproep kan je als startende sociale of coöperatieve onderneming een project indienen waarmee je inzet op de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepwerknemers. In je projectvoorstel omschrijf je je businessmodel en hoe je naar de effectieve opstart van je onderneming toewerkt. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskosten word je ondersteund bij een kwalitatieve en succesvolle opstartfase.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - oprichting(438.14 KB)

 

Subsidieoproep: MVO voor de KMO met de sustatool

Deadline: 14 september 2018 (middernacht) - infosessie op 7 augustus 2018

De Vlaamse overheid subsidieert intermediaire organisaties die hun leden ondersteunen bij het gebruik van de Sustatool. Zo worden kleinere organisaties op maat begeleid om duurzaamheid te implementeren. De Sustatool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

Meer info vind je op de website van het ESF. Ook een voorstel indienen doe je daar.

 

OPROEP INVESTERINGSPROJECTEN BW/SW 2018

Deadline: 31 juli 2018

De Vlaams minister van Sociale Economie lanceerde op 1 juni 2018 een nieuwe investeringsoproep voor de beschutte en sociale werkplaatsen voor een totaal budget van 4.000.000 euro. De maximale subsidie per project bedraagt 65.000 euro.

Binnen deze oproep kan je een project indienen om te investeren in de duurzame werkomgeving van je doelgroepwerknemers en/of in duurzame, groene mobiliteit. Je project heeft een aantoonbare positieve impact op je doelgroepwerknemers.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding investeringsoproep 2018(869.02 KB)Aanvraagformulier investeringsoproep 2018(855.34 KB)Sjabloon verwachte kosten investeringsoproep 2018(10.96 KB)Verklaring op eer de-minimissteun investeringsprojecten(833.99 KB)

 

Oproep activerende arbeidszorg

Deadline: 22 juni 2018

De Vlaamse minister van Sociale Economie lanceerde een oproep activerende arbeidszorg. Binnen deze oproep kan je als beschutte of sociale werkplaats een aanvraag indienen voor bijkomende arbeidszorgplaatsen.

Met deze oproep speelt de minister in op het nieuwe werk-zorgkader: er wordt experimenteel ingezet op de activering en doorstroom van de arbeidszorgmedewerkers.

Meer info vind je in de oproepfiche.

Oproepfiche activerende arbeidszorg(52.6 KB)

 

Verlenging arbeidszorg

Deadline: 23 februari 2018

Doel van de oproep: verlenging van de arbeidszorgtrajecten voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Richtlijnen bij de verlenging van experiment arbeidszorg(31.57 KB)

 

oproep sociaal ondernemen - innovatie

Deadline: 9 oktober 2017 om 8u00

Doel van de oproep: bedrijven uit de sociale economie ondersteunen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken en zo het ondernemerschap in de sociale economie versterken en de tewerkstellingsmogelijkheden van doelgroepmedewerkers diversifiëren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - innovatie(119.95 KB)

 

Oproep sociaal ondernemerschap - oprichting

Deadline: 28 september 2017 om 8u00

Doel van de oproep: een duwtje in de rug geven aan startende sociale ondernemers die de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepmedewerkers beogen. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskostsen wordt een kwalitatieve en succesvolle opstartfase ondersteund.

Handleiding sociaal ondernemen - oprichting(129.84 KB)

 

oproep maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017

Deadline: 21 september 2017 om 12u00

Doel van de oproep: voor een versnelling  zorgen en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. DIt is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediairen. Deze oproep wil

  • de drempels verlagen voor individuele organisaties (kmo's, social profit en andere organisaties) bij het bepalen of opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • zorgen voor duurzame dienstverlening, kennisopbouw en ervaring bij intermediairen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Handleiding oproep mvo 2017(158.06 KB)

 

Oproep Investeringsprojecten BW/SW 2017

Deadline: 31 augustus 2017

Doel van de oproep: de beschutte en de sociale werkplaatsen de kans geven om zich te versterken ten aanzien van de huidige economische uitdagingen voor de sector, om zo het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers te kunnen blijven garanderen, en waar mogelijk een grotere hefboom voor doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te realiseren.

De oproep voorziet - binnen de beschikbare middelen -  in een maximale ondersteuning van 65.000 euro voor de specifieke investeringen in de vorm van aankoop, of de aanpassing, van productieprocessen of -middelen, die bijdragen aan een duurzamere werkomgeving en kwaliteitsvolle dienstverlening door de doelgroepwerknemers in beschutte en sociale werkplaatsen.

Handleiding oproep investeringen 2017(342.69 KB)