Alle oproepen

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale economie te versterken.

Een overzicht van nieuwe lopende oproepen en voorbije oproepen vind je hieronder.

Lopende oproepen

Momenteel geen openstaande oproepen.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Voorbije oproepen

 

Oproep uitbreiding lokale diensteneconomie 2018

Deadline: 27 april 2018

Er worden 155 VTE extra inschakelingstrajecten voorzien binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE).  De oproep 2018 richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers. 

Handleiding oproep LDE 2018(181.93 KB)

 

 

Verlenging arbeidszorg

Deadline: 23 februari 2018

Doel van de oproep: verlenging van de arbeidszorgtrajecten voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Richtlijnen bij de verlenging van experiment arbeidszorg(31.57 KB)

 

 

oproep sociaal ondernemen - innovatie

Deadline: 9 oktober 2017 om 8u00

Doel van de oproep: bedrijven uit de sociale economie ondersteunen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken en zo het ondernemerschap in de sociale economie versterken en de tewerkstellingsmogelijkheden van doelgroepmedewerkers diversifiëren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - innovatie(119.95 KB)

 

 

Oproep sociaal ondernemerschap - oprichting

Deadline: 28 september 2017 om 8u00

Doel van de oproep: een duwtje in de rug geven aan startende sociale ondernemers die de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepmedewerkers beogen. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskostsen wordt een kwalitatieve en succesvolle opstartfase ondersteunen.

Handleiding sociaal ondernemen - oprichting(129.84 KB)

 

 

oproep maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017

Deadline: 21 september 2017 om 12u00

Doel van de oproep: voor een versnelling  zorgen en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. DIt is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediairen. Deze oproep wil

  • de drempels verlagen voor individuele organisaties (kmo's, social profit en andere organisaties) bij het bepalen of opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • zorgen voor duurzame dienstverlening, kennisopbouw en ervaring bij intermediairen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Handleiding oproep mvo 2017(158.06 KB)

 

 

Oproep Investeringsprojecten BW/SW 2017

Deadline: 31 augustus 2017

Doel van de oproep: de beschutte en de sociale werkplaatsen de kans geven om zich te versterken ten aanzien van de huidige economische uitdagingen voor de sector, om zo het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers te kunnen blijven garanderen, en waar mogelijk een grotere hefboom voor doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te realiseren.

De oproep voorziet - binnen de beschikbare middelen -  in een maximale ondersteuning van 65.000 euro voor de specifieke investeringen in de vorm van aankoop, of de aanpassing, van productieprocessen of -middelen, die bijdragen aan een duurzamere werkomgeving en kwaliteitsvolle dienstverlening door de doelgroepwerknemers in beschutte en sociale werkplaatsen.

Handleiding oproep investeringen 2017(342.69 KB)

 

 

oproep uitbreiding lokale diensteneconomie 2017

Deadline: 9 augustus 2017

Er worden 200 VTE extra inschakelingstrajecten voorzien binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). 

De open oproep (170 VTE) richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers.

Handleiding oproep LDE 2017(224.14 KB)