Alle oproepen

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale economie te versterken.

Een overzicht van de lopende oproepen en voorbije oproepen vind je hieronder.

 

Lopende oproepen

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - INNOVATIE - ronde 3

Deadline: 30 september 2019 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in kosten voor het uitvoeren van een innovatieproject. De maximale subsidie per project bedraagt 50.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren:

sjabloon begroting_oproep innovatie.xlsx(24.95 KB)Sjabloon planning_oproep innovatie R3.xlsx(17.97 KB)Aanvraagformulier_oproep innovatie 2019 R3(127.54 KB)Oproep Innovatie_2019_Handleiding-R3(125.54 KB)verklaring op eer_de minimissteun(834.18 KB)

 

OPROEP SOCIAAL ONDERNEMEN - OPRICHTING - ronde 3

Deadline: 30 september 2019 (om 12u.)

Doel van de oproep: tussenkomst in de opstartkosten (o.a. advies- en personeelskosten) bij de oprichting van een sociale onderneming. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de oproepfiche en bijhorende formulieren.

oproepfiche sociaal ondernemen - oprichting - ronde 3.pdf(269.21 KB)sjabloon begroting oproep sociaal ondernemen - oprichting.xlsx(26.42 KB)sjabloon planning oproep sociaal ondernemen - oprichting.xlsx(17.66 KB)aanvraagformulier oproep sociaal ondernemen - oprichting_0(127.21 KB)verklaring op eer_de minimissteun_0(834.35 KB)

 

Oproep regierol sociale economie periode 2020-2025

Deadline: 15 januari 2020

Lokale besturen die in de periode 2020-2025 een regierol willen opnemen, kunnen opnieuw intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit rond de sociale economie.

Wie op deze nieuwe oproep wil intekenen, maakt in 2019 zijn (meerjaren)planning op, en dient uiterlijk 15 januari 2020 een aanvraagdossier in bij de Vlaamse overheid.

Alle info en voorwaarden vind je in de documenten hieronder.

Handleiding oproep regierol 2020-2025(563.93 KB)Inlichtingenformulier regierol 2020-2015(117.14 KB)Model doelstelling en actieplannen(354.86 KB)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Voorbije oproepen

 

oproep sociaal ondernemen - innovatiemanagement in maatwerkbedrijven

Deadline: 31 mei 2019 (middernacht)

Binnen deze oproep kan je als maatwerkbedrijf of samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst bij de aanwerving van een innovatiemanager. De maximale subsidie per project bedraagt 40.000 euro.

Alle info en voorwaarden vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding Oproep Innovatiemanagement 2019(258.81 KB)Aanvraagformulier Oproep Innovatiemanagement(134.48 KB)Verklaring op eer deminimissteun(834.33 KB)

OPROEP INVESTERINGSPROJECTEN MAATWERKAFDELNGEN/MAATWERKBEDRIJVEN 2019

Deadline: 7 april 2019

Binnen deze oproep kan je een project indienen om te investeren in de duurzame werkomgeving van je doelgroepwerknemers en/of in duurzame, groene mobiliteit. Je project heeft een aantoonbare positieve impact op je doelgroepwerknemers.

De maximale subsidie per project bedraagt 65.000 euro.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding investeringsoproep 2019(576.69 KB)Aanvraagformulier investeringsoproep 2019(853.72 KB)Sjabloon verwachte kosten investeringsoproep 2019(17.27 KB)Verklaring op eer deminimissteun investeringsoproep 2019(834.03 KB)

 

Oproep sociaal ondernemen - innovatie

Deadline: 31 oktober 2018, om 8u 's morgens

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde op 19 september 2018 een nieuwe oproep 'sociaal ondernemen - innovatie'. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Binnen deze oproep kan je als onderneming uit de sociale economie een project indienen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken. Daarmee versterk je je onderneming en draag je bij aan de diversifiëring van de tewerkstellingsmogelijkheden van je doelgroepmedewerkers.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - innovatie(433.09 KB)Aanvraagformulier oproep sociaal ondernemen - innovatie(125.84 KB)Rekenblad begroting oproep sociaal ondernemen(23.99 KB)Sjabloon planning oproep sociaal ondernemen - innovatie(17.45 KB)Verklaring op eer de minimissteun(834.05 KB)

 

Oproep sociaal ondernemen - oprichting

Deadline: 31 oktober 2018 om 8u 's morgens

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde op 19 september 2018 een nieuwe oproep 'sociaal ondernemen - oprichting'. De maximale subsidie per project bedraagt 20.000 euro.

Binnen deze oproep kan je als startende sociale of coöperatieve onderneming een project indienen waarmee je inzet op de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepwerknemers. In je projectvoorstel omschrijf je je businessmodel en hoe je naar de effectieve opstart van je onderneming toewerkt. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskosten word je ondersteund bij een kwalitatieve en succesvolle opstartfase.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - oprichting(438.14 KB)Aanvraagformulier oproep sociaal ondernemen - oprichting(124.41 KB)Rekenblad begroting oproep sociaal ondernemen(23.99 KB)Sjabloon planning oproep sociaal ondernemen - oprichting(17.55 KB)Verklaring op eer de minimissteun(833.72 KB)

 

Subsidieoproep: MVO voor de KMO met de sustatool

Deadline: 14 september 2018 (middernacht) - infosessie op 7 augustus 2018

De Vlaamse overheid subsidieert intermediaire organisaties die hun leden ondersteunen bij het gebruik van de Sustatool. Zo worden kleinere organisaties op maat begeleid om duurzaamheid te implementeren. De Sustatool legt ook de link met de Sustainable Development Goals.

Meer info vind je op de website van het ESF. Ook een voorstel indienen doe je daar.

 

OPROEP INVESTERINGSPROJECTEN BW/SW 2018

Deadline: 31 juli 2018

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde op 1 juni 2018 een nieuwe investeringsoproep voor de beschutte en sociale werkplaatsen voor een totaal budget van 4.000.000 euro. De maximale subsidie per project bedraagt 65.000 euro.

Binnen deze oproep kan je een project indienen om te investeren in de duurzame werkomgeving van je doelgroepwerknemers en/of in duurzame, groene mobiliteit. Je project heeft een aantoonbare positieve impact op je doelgroepwerknemers.

Alle info en voorwaarden om je project vorm te kunnen geven, vind je in de handleiding en bijhorende formulieren.

Handleiding investeringsoproep 2018(869.02 KB)Aanvraagformulier investeringsoproep 2018(855.34 KB)Sjabloon verwachte kosten investeringsoproep 2018(10.96 KB)Verklaring op eer de-minimissteun investeringsprojecten(833.99 KB)

 

Oproep activerende arbeidszorg

Deadline: 22 juni 2018

Minister Homans lanceerde een oproep activerende arbeidszorg. Binnen deze oproep kan je als beschutte of sociale werkplaats een aanvraag indienen voor bijkomende arbeidszorgplaatsen.

Met deze oproep speelt minister Homans in op het nieuwe werk-zorgkader: er wordt experimenteel ingezet op de activering en doorstroom van de arbeidszorgmedewerkers.

Meer info vind je in de oproepfiche.

Oproepfiche activerende arbeidszorg(52.6 KB)

 

Oproep uitbreiding lokale diensteneconomie 2018

Deadline: 27 april 2018

Er worden 155 VTE extra inschakelingstrajecten voorzien binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE).  De oproep 2018 richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers. 

Handleiding oproep LDE 2018(181.93 KB)

 

Verlenging arbeidszorg

Deadline: 23 februari 2018

Doel van de oproep: verlenging van de arbeidszorgtrajecten voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Richtlijnen bij de verlenging van experiment arbeidszorg(31.57 KB)

 

oproep sociaal ondernemen - innovatie

Deadline: 9 oktober 2017 om 8u00

Doel van de oproep: bedrijven uit de sociale economie ondersteunen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken en zo het ondernemerschap in de sociale economie versterken en de tewerkstellingsmogelijkheden van doelgroepmedewerkers diversifiëren.

Handleiding oproep sociaal ondernemen - innovatie(119.95 KB)

 

Oproep sociaal ondernemerschap - oprichting

Deadline: 28 september 2017 om 8u00

Doel van de oproep: een duwtje in de rug geven aan startende sociale ondernemers die de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepmedewerkers beogen. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskostsen wordt een kwalitatieve en succesvolle opstartfase ondersteund.

Handleiding sociaal ondernemen - oprichting(129.84 KB)

 

oproep maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017

Deadline: 21 september 2017 om 12u00

Doel van de oproep: voor een versnelling  zorgen en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. DIt is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediairen. Deze oproep wil

  • de drempels verlagen voor individuele organisaties (kmo's, social profit en andere organisaties) bij het bepalen of opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • zorgen voor duurzame dienstverlening, kennisopbouw en ervaring bij intermediairen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Handleiding oproep mvo 2017(158.06 KB)

 

Oproep Investeringsprojecten BW/SW 2017

Deadline: 31 augustus 2017

Doel van de oproep: de beschutte en de sociale werkplaatsen de kans geven om zich te versterken ten aanzien van de huidige economische uitdagingen voor de sector, om zo het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers te kunnen blijven garanderen, en waar mogelijk een grotere hefboom voor doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te realiseren.

De oproep voorziet - binnen de beschikbare middelen -  in een maximale ondersteuning van 65.000 euro voor de specifieke investeringen in de vorm van aankoop, of de aanpassing, van productieprocessen of -middelen, die bijdragen aan een duurzamere werkomgeving en kwaliteitsvolle dienstverlening door de doelgroepwerknemers in beschutte en sociale werkplaatsen.

Handleiding oproep investeringen 2017(342.69 KB)

 

oproep uitbreiding lokale diensteneconomie 2017

Deadline: 9 augustus 2017

Er worden 200 VTE extra inschakelingstrajecten voorzien binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). 

De open oproep (170 VTE) richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers.

Handleiding oproep LDE 2017(224.14 KB)