Premies voor maatwerk

Als je erkend bent als maatwerkbedrijf, kom je in aanmerking voor subsidiëring. Maatwerkbedrijven zijn sociale-economiebedrijven met een bijkomende sociale opdracht. Om die opdracht te kunnen uitvoeren en toch het financiële evenwicht te kunnen behouden, wordt het rendementsverlies van de werknemers met een arbeidsbeperking gecompenseerd met een subsidie.

Werkondersteunende maatregelen

Een maatwerkbedrijf of –afdeling die een doelgroepwerknemer aanwerft, heeft recht op een werkondersteuningspakket. Dat bestaat uit:

  • Een loonpremie: een tussenkomst in de loonkost van 40 tot 75 procent om het lagere arbeidspotentieel van de doelgroepwerknemer op te vangen,
  • Een begeleidingspremie: een premie voor de begeleiding en competentie-opbouw van de doelgroepwerknemer (met het oog op doorstroming).

Het bedrag is afhankelijk van de individuele behoefte aan begeleiding en het rendementsverlies van de doelgroepwerknemer, vastgelegd door de VDAB.

Organisatie-ondersteunende maatregelen

Om voldoende tewerkstellingskansen voor personen met een arbeidsbeperking te garanderen, ontvangen maatwerkbedrijven een aanvullende organisatie-ondersteuning. Die compenseert de kosten van het aanpassen van de productieprocessen aan de noden van de doelgroepwerknemers.